בימים אלו הוגשו 7 כתבי אישום נוספים כנגד בעלי אולמות השמחה וגני האירועים בגין הפרת חובתם להתקין התקן מד רעש ולהפעילו בצורה תקינה

אולמות האירועים נגדם הוגשו כתבי האישום הם "ארקה" בנמל תל-אביב, "התחלות" בחולון, "הינומה" בנשר, "סוסייטי ספייס" בבת ים, "ארגמן מרכז אירועים" בחולון, "גאלרי פאלאס" בתל-אביב, "גן אירועים תצפית" בהרצליה.

כתבי אישום אלה מצטרפים ל-5 כתבי אישום שהמשרד להגנת-הסביבה הגיש לפני מספר חודשים, כנגד בעלי אולמות השמחה וגני האירועים: "ארמונות חן" בבני-ברק, "כתר הרימון" בבני-ברק, "היכלי מלכות" בבני-ברק, "קווין סיטי" באזור, "אולם לבונה" בבת-ים.

בשנת 2006 נכנסו לתוקף תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ו-2006, אשר גובשו על-ידי האגף למניעת רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה בשיתוף: התאחדות בעלי אולמות וגני אירועים והתאחדות התקליטנים, משרדי ממשלה אחרים והשלטון המקומי.

התקנות קובעות, כי עוצמת הרעש המרבית שמקורה במערכת ההגברה לא תהיה גבוהה מ-85 דציבלים במקומות הישיבה של הנוכחים באירוע. להבטחת עמידה במגבלת הרעש קובעות התקנות חובת שימוש בהתקן מד-רעש, אשר גורם להבהוב נורת אזהרה למשך 30 שניות וניתוק זרם החשמל למערכת ההגברה למשך 30 שניות, במידה ויש חריגה מ-85 דציבלים. כמו-כן, קובעות התקנות, כי באולמי שמחות ובגני אירועים יוצב שלט, במקום קריא ונראה לעין, שייאמר בו כי במקום הותקנה ומופעלת מערכת להגבלת עוצמת הרעש.

יישום התקנות מהווה פריצת דרך בשמירה על בריאותו של הציבור, המוגדר באירועים "כקהל שבוי" הנחשף לרעש חריג שלא מרצונו, וכן שמירה על אוכלוסיות המוגדרות כרגישות כגון: קשישים וילדים.

מאז נכנסו התקנות לתוקף, פעל המשרד להגנת-הסביבה להטמעתן ולאכיפתן. פעולות אלה כללו, פרסום מידע באתר האינטרנט של המשרד, וכן עריכת מאות ביקורים באולמי שמחות ובגני אירועים ברחבי הארץ.

בביקורות אלה השתתפו נציגי המשטרה הירוקה, מרכזי מניעת רעש ומרכזי אכיפה של המחוזות הרלוונטיים. בחלק מן הביקורים נמצא, כי לא הותקן מתקן מד-רעש, או נמצא שהוא לא הותקן כהלכה או לא הופעל כלל.

תחילה נקט המשרד בגישה חיובית, בונה ואינפורמטיבית ושלח לבעלי אולמות השמחה וגני האירועים מכתבי הבהרה והתראות בדבר חובתם להתקין התקן מד רעש ולהפעילו בצורה תקינה, אי עמידתם בכך ודרישה כי יסדירו נושא זה.

לאחר שנמצא, כי מדיניות זו לא הובילה לשינוי התנהגותם של בעלי אולמות השמחה וגני האירועים, הוחלט לנקוט בהליכי אכיפה פלילים כנגד בעלי אולמות השמחה וגני האירועים שהמשיכו להפר את החוק.