ksayfa_smallבית המשפט המחוזי בב"ש פסק: אחרי 11 שנה שהביוב זורם בין הבתים ומחלחלח למי התהום, תושלם סוף סוף מערכת הביוב ביישוב כסיפה "האם אנחנו במאה ה-15 שהביוב זורם כאן ברחובות?!", זעמה שופטת ביהמ"ש המחוזי בבאר-שבע, כאשר דנה בעתירה על ביוב שזורם בתעלה חשופה בין הבתים ביישוב הבדואי המוכר "כסיפה" שבנגב. השופטת קיבלת את עתירת אדם טבע ודין ופסקה כי בתוך 3 חודשים תושלם מערכת הביוב ביישוב

כלים
בית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע היום (חמישי) כי על המועצה המקומית כסיפה והעומד בראשה להסדיר את מערכת הביוב ביישוב הבדואי כסיפה בתוך 3 חודשים, זאת לאחר שבמשך 11 שנים ביוב גולמי זרם בסמוך לבתי היישוב. ההחלטה נתקבלה לאחר ש"המוקד הירוק" של "'אדם טבע ודין" קיבל פניות רבות מתושבי היישוב שהתלוננו על מפגעי ביוב קשים בסמוך לבתיהם ובעקבות זאת הגישה עתירה לבית המשפט בחודש ינואר השנה.

adamtevavedinבדיקות שעשתה "אדם טבע ודין" ביישוב בטרם הגשת העתירה, העלו שורה של ממצאים חמורים באשר לתשתית הביוב ביישוב, ובהם ילדים המשחקים בסמוך "לנחל הביוב", ריחות ביוב חזקים המגיעים לבתי התושבים ומפגעים חמורים המסכנים את בריאות התושבים.

לדברי עו"ד קרן הלפרן-מוסרי מ"אדם טבע ודין": "מדהים שבישראל של המאה ה-21 עדיין צריך להגיע לבית המשפט על מנת להסדיר עניין כה בסיסי כמו ביוב שזורם בלב יישוב מאוכלס ובסמוך לבתים. אני מברכת על החלטת בית המשפט ומקווה שהיא תפתור אחת ולתמיד את הבעיה. "'אדם טבע ודין' תעקוב אחר ביצוע פסק הדין ולא תרפה עד אשר התושבים בכסיפה יקבלו את זכותם הבסיסית כאזרחי המדינה ויחוברו למערכת ביוב".