עופרת

(מסחרי)

חברת נאופלם העולמית שוקלת תביעת ענק כנגד מערכת "כלבוטק" על הטעיית הציבור בתכנית אמש, שעסקה בכלים קרמיים. בחברה אומרים כי: "כלבוטק" התעלמה מהסטנדרטים הבינלאומים ומהתקנים הבינלאומיים הנקבעים על פי מידת החדירה האפשרית של חומרים מסוכנים למזון. "כלבוטק" הוזהרה מראש כי הבדיקות שערכה אינן אלו הנהוגות בעולם ותוצאותיהן עומדות בניגוד גמור לסטנדרטים של רשות המזון האמריקאית (FDA) ולבדיקות שנעשו בשוויץ, גרמניה, בלגיה ועוד."

(זיהום ליד הבית)

הצעת חוק פסולת אלקטרונית תובא ביום א' להכרעה בוועדת שרים לענייני חקיקה. על פי הצעת החוק, יצרנים ויבואנים של פסולת אלקטרונית יאספו וימחזרו את הפסולת לפי יעדים שנתיים והרשויות המקומיות יחויבו להעמיד לרשות הציבור נקודות איסוף פסולת אלקטרונית