כלים

בעוד כשבועיים צפויים לעלות לשטח: חברת 'עינב החץ (1965) בע"מ' זכתה במכרז שהוציא משרד הביטחון לעבודות עפר ותשתיות בסך עשרות מיליוני שקלים להקמת מתקן השהייה וטיפול במסתננים

העבודה בשטח תכלול בשלב הראשון ניקוי שטח המתקן- 900 דונם מפסולת בניין ושאריות אסבסט, יישור הקרקע, עבודות ניקוז ופיתוח, חיבור לתשתיות חשמל, מים וטלפון, הקמת תשתיות בתוך המתקן, ביצוע שבילים וכבישים.

היקף עבודות העפר והתשתיות בשטח מוערך בסך הכול בכ- 80 מיליון ₪. אכלוס המתקן צפוי להתחיל כחצי שנה מיום תחילת העבודות בשטח. בהתאם להחלטת הממשלה, מתקן השהייה יתוכנן ויופעל במודל "קמפוס" עם הפרדה למתחמים ואגפים, שיאפשרו אכלוס לפי קהילות המוצא. בקמפוס יבנו מבני ציבור ודת ייעודים באופן שיאפשרו קיום חיי קהילה.

במסגרת התוכנית מתוכננים שטחים למבני ציבור, כיתות לימוד וכיתות מחשבים, מרפאות, מספרות, שטחים פתוחים לספורט ומתקני משחקים, וכן שטחים למבני רווחה טיפול באוכלוסייה. המתחם יוקם באופן מודולארי כך שניתן יהיה להקימו בשלבים ולהפעילו ברמות שונות של פתיחות.

בשלב הראשון ייבנו בו 3000 מקומות, כ- 8000 מהגרי עבודה. המתקן תוכנן באופן שניתן יהיה לפרקו בעתיד ולהשתמש במתקניו לצרכים לאומיים אחרים. במשרד הביטחון מעריכים שהקמת מתקן השהייה תספק מאות מקומות עבודה ותהווה מנוע צמיחה כלכלי לאזור כולו.