היום (א') בטקס חגיגי נחתם הסכם "עוז לתמורה", הרפורמה בחטיבות העליונות, בשותפות בין ממשלת ישראל, השלטון המקומי וארגון מורי בתי הספר העל יסודיים. טקס החתימה החגיגי התקיים במעמד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר החינוך, גדעון סער, שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, יו"ר ארגון המורים, רן ארז ויו"ר מרכז השלטון המקומי, שלמה בוחבוט

עוד לקחו חלק: מנכ"ל משרד החינוך, ד"ר שמשון שושני, הממונה על השכר באוצר, אילן לוין, סגן בכיר לממונה על התקציבים באוצר, משה בר סימן טוב.

הרפורמה "עוז לתמורה" מבוססת על קידום מהותי במעמדם, בשכרם ובתנאי עבודתם של המורים ועל חתירה למצוינות בהוראה.

עיקריה המרכזיים של הרפורמה:

• עלייה משמעותית בשכר המורים- עלייה של למעלה מ51%

• שינוי שבוע העבודה של המורים- מעבר לשבוע עבודה של 40 שעות: 24 פרונטאליות, 6 פרטניות, 10 תומכות הוראה

• מצוינות בהוראה- קידום ותגמול מורים על בסיס הערכה ומצוינות

תגמול כלל המורים בבתי הספר המצטיינים בהישגים לימודיים, חברתיים וערכיים

• חיזוק מעמד וסמכות המנהל

• שיפור סביבת העבודה של המורים והתאמתם למבנה שבוע העבודה החדש

הרפורמה "עוז לתמורה" מבטאת את החלטת הממשלה להשקיע בחינוך ולקדם רפורמות בחינוך בכל שכבות הגיל- מהגיל הרך ועד להשכלה הגבוהה.

עלות יישום הרפורמה בהבשלה מלאה: תוספת שכר של למעלה מ- 3 מיליארד ₪ בבסיס תקציב משרד החינוך והשקעה נוספת של מאות מיליוני שקלים בשיפור התנאים הפיסיים בבתי הספר והתאמתם לשבוע העבודה החדש.

בחודשים האחרונים נעשה מאמץ מרוכז לסכם ההסכם הקיבוצי במהלך הקיץ כדי לאפשר תחילת יישום הרפורמה בשנת הלימודים הקרובה, תשע"ב. התהליך הושלם והרפורמה תצא לדרך ב1/9/11 ב50 בתי ספר מדגימים ויישום הדרגתי של תוספת שעות לימוד פרטניות ושעות תומכות הוראה בכל החטיבות העליונות במערכת החינוך.

עד שנת הלימודים תשע"ה הרפורמה "עוז לתמורה" תיושם במלואה בכל החטיבות העליונות. החל משנת הלימודים הקרובה מורים חדשים שיצטרפו לחטיבות העליונות יועסקו בתנאי "עוז לתמורה".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר:"זהו יום בשורה לחינוך בישראל. מדובר בשינוי לא רק בהפניית התקציב אלא גם בשינויים בסדר יומם של המורים. אנחנו כבר רואים תפנית המתבטאת בתוצאות ראשונות בזכות ההירתמות של כלל הגורמים המעלים מעלה את החינוך בישראל למען עתיד המדינה- עתיד טוב יותר"

שר החינוך, גדעון סער, אמר:"זה אחד הימים המאושרים עבורי כשר החינוך ואחד הימים החשובים לממשלת ישראל ולמדינת ישראל. אנו נמצאים בעידן חדש במערכת החינוך, שבו כל שלבי הגיל נמצאים בתוך רפורמות- מגני הילדים ועד למערכת ההשכלה הגבוהה.

במסיבת העיתונאים קרא שר החינוך לצעירים להצטרף למערכת החינוך ואמר:"היום, אני רוצה לקרוא לצעירים אידיאליסטיים ומוכשרים ללכת להוראה ולחינוך. למערכת החינוך יש כיוון חיובי ואופטימי. אין מקום שבו ניתן להשפיע יותר על עתיד החברה והמדינה מאשר בחינוך והוראה"

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, אמר:"ההון החשוב ביותר במדינת ישראל הוא ההון האנושי ולכן אנו משקיעים היום בעתידנו. בשנתיים האחרונות השקענו בחינוך יותר מבכל תחום אחר, קיצצנו בתקציב הביטחון כ- 3 מיליארד ₪ וריסנו תוספות בתחומים אחרים כדי לאפשר את הרפורמה הזאת ואת הרפורמה בהשכלה הגבוהה. לא זכורה בתולדות ישראל ממשלה שהשיקה שתי רפורמות בחינוך בעלות של מיליארדים".

יו"ר ארגון המורים העל-יסודיים, רן ארז: "נגמר פרק משמעותי ביותר במו"מ. נחתם הסכם קיבוצי שהוא לא רק הסכם שכר, אלא גם רפורמה אמיתית במערכת החינוך. רפורמה זאת תצליח כי יוזמיה הם מורים בעלי הפרופסיה".