האלוף במיל' עוזי דיין מקים בימים אלה את "מועצת הביטחון לישראל" שתשמש במה לציבור הלאומי ציוני. המועצה תורכב מאישי ציבור ובהם: האלופים במיל' יפתח רון –טל, יאיר נוה וישראל זיו, זוכה פרס נובל הפרופ' ישראל אומן ונציגי האקדמיה משה מאור ויואל גלבר

כלים

כמו כן שובצו מומחים למדיניות חוץ ובהם הפרופ ' משה ארנס, שלמן שובל, ד"ר דורי גולד, ד"ר יוסי צ ' חנובר וראש רשות רמת נגב שמואל ריפמן.

תפקידיה של המועצה יהיו קודם כל ולפני הכל מאמץ בתחום ההסברה ויחסי הציבור של מדינת ישראל. במסגרת זו נתבקשה גם ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג איכר, להטות שכם ולהצטרף למערכה על הגנת שמה הטוב של ישראל בפני גורמים בינ"ל.

כל אחד מחברי המועצה ישתתף בגיבוש חלופות בנושאים בהם הוא מתמחה באמצעות כנסים פתוחים לציבור וקיום שיח תקשורתי והסברתי כלפי פנים ובעיקר כלפי חוץ.