הועד המנהל של רשות השידור מאשר למנכ"ל גמישות בהפעלת צעדי החירום, לאור המשבר ברשות השידור, שימר איום מוחשי לסגירתה של הרשות וסיום פרק בשידור הציבורי בישראל. במסגרת הדיונים על תקציב הרשות לשנת 2010 ,הוחלט על צעדי חרום שנועדו לצמצם את הפער החזוי בין ההוצאות לבין ההכנסות. הועד המנהל קיבל דיווח על הדיונים המתקיימים עם הועדים בעניין הרפורמה המתגבשת, ודיווח על נכונות העובדים להפחתת שכרם לתקופה של חודשיים ונכונות ההנהלה לצמצום משמעותי של צעדי החרום בתקופה זו

כלים

בשבוע הבא אמור להתקיים דיון בעניין הרפורמה בין כל הגורמים הנוגעים בדבר. הנהלת הרשות , כמו גם משרד האוצר, מייחסים חשיבות רבה לדיון ולתוצאותיו. בהחלטת הוועד המנהל של רשות השידור נכתב היום:

"במחווה של רצון טוב ועל מנת לסייע ביצירת אווירה עניינית בדיון הקבוע לשבוע הבא מחליט הועד המנהל לאשר למנכ"ל להגמיש את צעדי החרום מעת קבלת החלטה זו ועד ליום ראשון 21.3.2010. ככל שיוסכם על דעת כל הצדדים כי תוצאות הדיונים בשבוע הבא יצביעו על התקדמות משמעותית בעניין הרפורמה , יהיה מקום להסכם ביניים (לתקופה של חודשיים ) בעניין ביטול צעדי החירום והפחתת שכר כאמור לעיל. אנו מקווים שהחלטה זו תתרום למאמץ המשותף לעובדי הרשות,לועדים, להסתדרות הכללית ,לממשלה ולהנהלת הרשות להגיע להסכם כולל בעניין הרפורמה ברשות השידור. ההחלטה האמורה הינה על דעתו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה".