במסגרת מאבקם של עובדי צה"ל על תנאי  שכרם ומעמדם, יו"ר ארגון עובדי צה"ל, משה פרידמן, ויו"ר מובילי הטנקים, מאיר בן הרוש, הנחו את כלל מובילי הטנקים בכל רחבי הארץ ,החל משעה 16:30, להחנות את הטנקים בבסיסים הקרובים אליהם ולהפסיק את עבודתם.

עשרות מובילים באזור רמת הגולן, יהודה ושומרון, עזה ובסיסים באזור הדרום לא יגיעו ליעדם המתוכן!

הפסקת עבודתם של המובילים נעשת במקביל להנחיה הגורפת לכלל עובדי צה"ל  לא לעבוד שעות נוספות מעבר לשעות העבודה הקבועות בהסכם הקיבוצי ולכן, כל מוביל שלא יסיים את נסיעתו במסגרת שעות העבודה הרגילות לא יגע ליעדו.

על מנת שלא לפגוע בביטחון המדינה וברווחתם של חיילים סדירים, הוקמה ועדה אשר תדון בבקשות לשחרור עובדים מהצעדים הארגוניים אשר עיסוקם קשור לשירותי חירום הכרחיים הנוגעים לביטחון מדינת ישראל ואזרחיה.

לאור הרגישות כאמור, מוקמת ועדת חריגים הפועלת 24 שעות ביממה עם הליך ערעור מובנה על החלטותיה, במסגרת הוועדה קיים "נוהל דחוף" למקרי חירום. בארגון הוסיפו, כי הוועדה תבחן כל בקשה ביסודיות ובכובד ראש.

לאחר תקופה ארוכה בה ניסה ארגון עובדי צה"ל להגיע להסכמה עם משרד הביטחון וצה"ל בנוגע לשיפור תנאי שכרם ומעמדם, הוחלט לצאת למאבק: העובדים יודיעו על צעדים ארגוניים נוספים שיחמירו ויחריפו במידה והצדדים לא יגיעו לפתרון.

חודשיים חלפו מאז ארגון עובדי צה"ל השהה את צעדיו הארגונים בעקבות בקשת בכירים בצה"ל, ואילו מערכת הביטחון לא קידמה את המשא ומתן ובחרה להתעלם מזכויות הארגון ומדרישותיו הצודקות לשוויון.

ארגון עובדי צה"ל הוא האיגוד המקצועי היציג של למעלה מ-20,000 איש, עובדים אזרחיים וגמלאים. אלפי עובדים מתוכם, מועסקים בזרועות צה"ל, בפיקודים ובחילות, בקשת רחבה מאוד של  כ 300 מקצועות הפרוסים לאורך גבולות המדינה ותורמים לביצור עוצמתו של צה"ל.

במשך השנים, שכרם של עובדי צה"ל נשחק ונפגע לעומת עמיתיהם במערכת הביטחון, העובדים נמצאים בתחתית הסולם של השכר במגזר הביטחוני, הארגון חותר, כי שכרם יתקרב אל שאר עובדי מערכת הביטחון: עובדי הגופים הביטחוניים, עובדי משרד הביטחון, אנשי צבא הקבע ועוד.