ארגון עובדי צה"ל מחדש את צעדיו הארגונים לאור חוסר נכונות מצד מערכת הביטחון לקדם את המשא ומתן, החל מיום שלישי, ה- 4.12.12, עובדי צה"ל בכל היחידות לא יעבדו שעות נוספות

לפני כחודשיים החל ארגון עובדי צה"ל בנקיטת צעדים ארגונים כחלק ממאבקם בשיפור תנאי שכרם ומעמדם. לאור סירובם של משרדי הממשלה ומשרד הביטחון לקדם חתימת הסכם חדש הוחלט לקיים אספות הסברה בהן לקחו כלל עובדי צה"ל ברחבי הארץ.

חודשיים חלפו מאז ארגון עובדי צה"ל השהה את צעדיו הארגונים, בעקבות בקשת בכירים בצה"ל. מערכת הביטחון לא קידמה את המשא ומתן אף שארגון עובדי צה"ל המתין זמן רב ובחרה להתעלם מזכויות הארגון ומדרישותיו הצודקות לשוויון. לכן, החל מיום שלישי ה- 4.12.12 עובדי צה"ל בכל היחידות לא יעבדו שעות נוספות מעבר לשעות העבודה הקבועות בהסכם הקיבוצי.

על מנת שלא לפגוע בביטחון המדינה וברווחתם של חיילים סדירים, הוקמה ועדה אשר תדון בבקשות לשחרור עובדים מהצעדים הארגוניים אשר עיסוקם קשור לשירותי חירום הכרחיים הנוגעים לביטחון מדינת ישראל ואזרחיה.

לאור הרגישות כאמור, מוקמת ועדת חריגים הפועלת 24 שעות ביממה עם הליך ערעור מובנה על החלטותיה, במסגרת הוועדה קיים "נוהל דחוף" למקרי חירום. בארגון הוסיפו, כי הוועדה תבחן כל בקשה ביסודיות ובכובד ראש.

ארגון עובדי צה"ל הוא האיגוד המקצועי היציג של למעלה מ-20,000 איש, עובדים אזרחיים וגמלאים. אלפי עובדים מתוכם, מועסקים בזרועות צה"ל, בפיקודים ובחילות, בקשת רחבה מאוד של כ 300 מקצועות הפרוסים לאורך גבולות המדינה ותורמים לביצור עוצמתו של צה"ל.

במשך השנים, שכרם של עובדי צה"ל נשחק ונפגע לעומת עמיתיהם במערכת הביטחון, העובדים נמצאים בתחתית הסולם של השכר במגזר הביטחוני, הארגון חותר, כי שכרם יתקרב אל שאר עובדי מערכת הביטחון: עובדי הגופים הביטחוניים, עובדי משרד הביטחון, אנשי צבא הקבע ועוד.