"מקרים אלה נדירים ביותר, בסדר גודל של תיק אחד בשנה". כך נכתב בתשובת מרכז המידע והמחקר של הכנסת לבקשת ח"כ ד"ר עפו אגבאריה לעריכת מחקר על מספר כתבי אישום שהוגשו לבתי המשפט בגין עבירות גזענות. התשובה נתקבלה בהתאם לנתונים שנתקבלו מהנהלת בתי המשפט

ח"כ אגבאריה (חד"ש), יושב ראש השדולה נגד הגזענות אמר : "אנו עדים לעבירות הסתה וגזענות כל שבוע, נתון זה מצביע על תפקודה הלקוי של המשטרה ושל הפרקליטות ועל מדיניות סלחנית כלפי הגזענים".

ח"כ אגבאריה שיגר מכתב לשר המשפטים ולשר לביטחון פנים וביקש למנות וועדה שתבדוק את הנתון.

עו"ד נדאל עותמאן מהמטה למאבק בגזענות אמר בתגובה: "זו התוצאה של התנהלות משרד היועץ המשפטי לממשלה והמשנה לפרקליטות עו"ד שי ניצן שבמעט מאוד מקרים מורים על פתיחה בחקירה פלילית בגין תלונות המוגשות בעניין.

תמיד ניתן לתרץ את דחיית הבקשה ע"י האיזון בין הזכות לחופש הביטוי לבין הגבול שמבצע עובר העבירה, הפלא הוא שאלה הזוכים להגנת היועץ המשפטי מבפני הפתיחה בחקירה הם בדרך כלל יהודים ימניים שההסתה לגזענות ולאלימות אצלם הפכה לדרך חיים, ושתוצאותיה מתחילות להיראות בציבור. יותר ויותר גזענות שלא עוצרת אצל ערבים וקרבנותיה בנוסף לערבים הם קבוצות אחרות בציבור: האתיופים, הרוסים, המזרחים והעובדים הזרים."