סקר מכון טרומן באוניברסיטה העברית ו-PSR: רוב הישראלים מתנגדים לגילויי חוסר הסובלנות כלפי אזרחי ישראל הערבים; הפלסטינים סבוריםכי רוב הישראלים תומכים בגילויים אלה

סקר חדש של מכון הרי ס' טרומן לקידום השלום באוניברסיטה העברית והמרכז הפלסטיני למדיניות ולחקר דעת קהל ברמאללה (PSR) מעלה כי רוב הישראלים מתנגדים לגילויי חוסר סובלנות כלפי אזרחי ישראל הערבים שנשמעו בחודשים האחרונים. הסקר בחן בין השאר את עמדות הציבור הישראלי כלפי קריאות להימנע מהשכרת דירה ולשקול קבלה לישובים קטנים על בסיס לאום כמו גם כלפי הצעה לאסור חבישת רעלה במקומות ציבוריים וחוק האזרחות.

על פי ממצאי הסקר, 44% מהאוכלוסייה היהודית בישראל תומכים בקריאה של חלק מהרבנים להימנע מהשכרת דירות לערבים בצפת, לעומת 48% שמתנגדים לקריאה. בדומה, 40% מהאוכלוסייה היהודית תומכים בחוק שיאפשר לישובים קטנים לדחות מועמדים חדשים לישוב על בסיס אי התאמה חברתית או לאומית, לעומת 48% שמתנגדים לכך. כמו כן, 41% תומכים בהצעת חוק שהועלתה בכנסת לפיה ייאסר על נשים לחבוש רעלה או כיסוי ראש אחר במקומות ציבוריים, מול 52% שמתנגדים. עם זאת, 55% מהיהודים תומכים בחוק שיחייב מבקשי אזרחות ישראלית להישבע אמונים למדינה יהודית ודמוקרטית, לעומת 27% המתנגדים לכך. ואולם, הסקר מעלה גם כי יותר משני שלישים מהפלסטינים סבורים כי רוב הציבור הישראלי דווקא תומכים בגילויי חוסר סבלנות אלו.

ממצאים נוספים בסקר מראים כי חלה עליה משמעותית בתמיכה במתווה קלינטון להסדר בקרב הישראלים ועליה שולית בקרב הפלסטינים בהשוואה לסקר שנערך ב-2009. לפי הסקר הנוכחי, 52% מהישראלים תומכים במתווה ו-39% מתנגדים לו. בקרב הפלסטינים, 40% תומכים במתווה ו-58% מתנגדים לו.

המדגם הפלסטיני מייצג את תושבי הגדה רצועת עזה ומזרח ירושלים וכלל 1270 מרואיינים מגיל 18 ומעלה שרואיינו ב-127 מקומות בגדה וברצועת עזה, בראיונות פנים אל פנים. גודל טעות הדגימה הוא 3%. הראיונות נערכו בין ה-16 ל-18 בדצמבר . המדגם הישראלי כלל 511 יהודים ו-408 ערבים ששוקללו על פי חלקם היחסי באוכלוסיה. הנתונים הישראלים נאספו בראיונות טלפוניים בעברית, ערבית ורוסית בין 21 ל- 29 בנובמבר 2010, וגודל טעות הדגימה הוא 4.5%.

הסקר המשותף נערך בתמיכת קרן פורד (קהיר) וקרן אדנאואר (ירושלים ורמאללה). הוא תוכנן ונוהל בידי פרופ' יעקב שמיר מהמכון למחקר ע"ש הרי ס' טרומן למען קידום השלום והמחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית בירושלים ופרופ' חליל שקאקי ראש המכון למדיניות וחקר דעת קהל (PSR) ברמאללה.