lowivriעליה משמעותית בתמיכה בחופש הדת והשוויון בנטל נרשמה בסיום שנת תש"ע ובחצי השני של שנת 2010, כך עולה ממחקר דעת הקהל: מדד הדת והמדינה-קיץ 2010. את המחקר עורך מכוך סמית עבור עמותת חדו"ש-לחופש דת ושוויון. מהמחקר עולה כי 80% מהציבור היהודי מתנגדים לחקיקה דתית חדשה, לעומת 70% במדד החורף .59% מהציבור תומכים בהפרדת הדת מהמדינה לעומת 55% במדד הקודם. 61% תומכים בהכרה בכל סוגי הנישואים לעומת 55% במדד החורף. 75% תומכים בהקטנת המימון לישיבות לעומת 68% לפני חצי שנה

השנה שבה היו כל כך הרבה אירועים בתחומי הדת והמדינה השפיעה גם על סדר היום הלאומי. קרוב לשלושה רבעים מהציבור היהודי בישראל (73%) רואים במתח בין חרדים לחילונים את המתח הקשה ביותר (49%) או השני בחומרתו (24%) בחברה היהודית. זוהי עליה משמעותית לעומת 65% במדד החורף. אחריו - המתח בין ימין ושמאל עם 44% בלבד. המתח בין מזרחים לאשכנזים קיבל רק 23% למרות פרשת עמנואל.

הרב רגב: תהום עמוקה בין רצונו של הציבור בחופש דת למכירת החיסול של הקואליציה

מנכ"ל חדו"ש הרב עו"ד אורי רגב אמר בתגובה כי "תהום רחבה ועמוקה פעורה בין רצונו של הציבור בחופש דת ושוויון בנטל לבין מכירת החיסול של זכויות הרוב הציוני בידי הקואליציה. קשה להבין את חברי הממשלה שמסיימים עוד שנה של כניעה לסחטנות של המפלגות החרדיות ונראה שהם צועדים ללא היסוס לעבר שנה חדשה של התרפסות בפני רודנות המיעוט החרדי".

"לא לאורך זמן", אמר רגב, "יוכל בנימין נתניהו לאפשר לעסקני המפלגות החרדיות להשליט פה קנאות דתית, להעביר סכומי עתק מקופת הציבור למוסדותיהם ולהנציח את ההשתמטות משירות צבאי, מעבודה ומהשכלה. לא לאורך זמן הוא יוכל להמשיך במדיניות הגורמת נזק בלתי הפיך לכלכלת המדינה ולביטחונה. המסקנה ברורה: יש להקים ממשלת חרום אזרחית שתבצע את המהפכה האזרחית הדרושה ותפסיק את קניית השלטון במחיר עתיד ילדינו".

מדד הדת והמדינה הוא מחקר דעת הקהל החצי שנתי שיזמה עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון כדי לעקוב אחרי הלכי הרוח בתחומי הדת והמדינה. המחקר מתפרסם פעמיים בשנה בערב ראש השנה ובערב פסח. הוא מתבסס על סקר שנערך באמצע יולי בקרב מדגם גדול במיוחד של 800 איש מקרב האוכלוסייה היהודית הבוגרת. המדד בדק כדרכו את יחס הציבור לשורה ארוכה של נושאים שהעסיקו את הציבור השנה. להלן כמה מהם:

כ-75% מהציבור: לחייב החרדים בליב"ה, רוב הדתיים תומכים בפינוי קברים עתיקים

לימודי ליב"ה. שלושה רבעים מכלל הציבור (76%) חושבים שיש לחייב מוסדות חינוך חרדיים בלימודי ליבה, הכוללים מתמטיקה, אנגלית, מדעים ואזרחות. 62%, קרוב לשני שליש מהציבור היהודי, בעד שלילת מימון לבתי ספר שאינם מלמדים ליב"ה, כולל כ-80% ממצביעי הליכוד.

הוצאת חרדים לעבודה. שלושה מכל ארבעה (75%) תומכים בהקטנת המימון לישיבות ולמשפחות מרובות ילדים כדי לגרום לגברים חרדים לצאת לעבודה. זוהי עליה של 7%, מ-68% בסקר ינואר.

מאבקי קברים. שני שליש מהמשיבים (67%), כולל 52% מהדתיים, תומכים בפינוי קברים עתיקים לצורך בנייה.

גזענות בעמנואל. 80% מהציבור היהודי סבורים שמכסות הקבלה לספרדים במוסדות החינוך החרדיים האשכנזים מהוות אפליה על רקע עדתי. 73%, כמעט שלושה רבעים, מהמשיבים סברו שהמדינה לא צריכה לתקצב מוסדות שבהם נהוגות מכסות קבלה לספרדים.

נישואים וגיור. 61% מהציבור היהודי תומכים בכך שישראל תכיר בכל סוגי הנישואים. זוהי עליה משמעותית של 6% לעומת מדד ינואר (55%). 61% מהציבור היהודי תומכים בשבירת המונופול האורתודוכסי על הגיור ובכך שהמדינה תכיר במסלולי הגיור השונים המקובלים בעם היהודי.

קווי הפרדה. 70% תומכים בביטול המערך (40%) או צמצומו (30%). רק 8% מהציבור תומכים בהרחבת מערך קווי ההפרדה בין גברים לנשים.