saar_gidonשר החינוך, גדעון סער, פנה הבוקר לראש הממשלה, בנימין נתניהו, בבקשה לקיים בהקדם דיון מחודש בממשלה בסוגית הסדרת מעמד ילדי העובדים הזרים, שהינם תלמידים במערכת החינוך

בפנייתו כתב שר החינוך, כי "התלמידים חיים בתחושה קשה של חוסר וודאות ופחדים ובצל אלה מתקיימים הלימודים. צוותי החינוך עומדים מדי יום מול תחינותיהם של הילדים ומשפחותיהם לסיוע. אני משוכנע שמדינת ישראל יכולה לגלות רוחב- לב ולקבוע כי תלמידים הלומדים במערכת החינוך לא יגורשו".

שר החינוך ציין, כי גירוש תלמידים הלומדים במערכת החינוך יהיה שגיאה קשה מבחינות רבות. השר סער הדגיש במכתבו, כי הוא שותף מלא לצורך להתמודד עם תופעת השוהים הבלתי- חוקיים וכי גם בהקשר זה גירוש הילדים יהיה שגיאה, שתפגע ביכולת של המדינה להתמודד עם התופעה באופן אפקטיבי.

"צירי ההתמודדות העיקריים עם התופעה צריכים להיות בלימת ההסתננות דרך מדבר סיני, הפסקת מדיניות "הדלת המסתובבת", כמו גם גירוש של שבחי"ם בגירים ולא המשך המיקוד בסוגיית הילדים, שמספרם זניח ובטל בשישים מול התופעה המורכבת והרחבה" אמר השר סער.

שר החינוך הציע לתקן החלטת הממשלה באופן שיקבע, כי התלמידים שלומדים היום במערכת החינוך יזכו למעמד ולא יגורשו. "אני משוכנע שהחלטה כזאת תיזכר בתולדות ישראל כאחת ההחלטות ההומניות והנבונות שקיבלה ממשלה בישראל, כראוי למדינתו של העם היהודי", הוסיף השר סער.