שר החינוך, גדעון סער, בכנס ון ליר לחינוך: "אינני מוכן לעצום עיניים ולתת יד לתהליכים ההרסניים שקרו בתקופת כל הממשלות שמביאים להתפרקות החברה הישראלית לשבטים"

שר החינוך, גדעון סער, פתח היום (ג') את כנס "ון ליר לחינוך" העומד בסימן "מדיניות מורים והוראה". בנאומו הדגיש שר החינוך את עיקרי המדיניות אותה הוא מוביל מאז כניסתו לתפקיד ואמר, כי "לאחר משבר ארוך שנים, אנחנו כבר מצויים בעיצומו של מפנה. אני מאמין שכפי שראינו השנה שיפור באחוז הזכאות לבגרות ובתוצאות מבחני המיצ"ב הארציים, כך נשיג שיפור בתוצאות המבחנים הבינלאומיים הקרובים (מאי- יוני 2011)."

שר החינוך התייחס לפערים הקיימים בהישגים הלימודיים הנובעים במידה רבה מפערים סוציו -אקונומיים בחברה הישראלית ואמר: "אי אפשר בנשימה אחת לקונן על פערים בהישגים לימודיים ולדגול או לפעול להעצמת החינוך הפרטי. במשך עשרות שנים היה נוח למערכת החינוך ולקברניטיה לאפשר ולאשר הקמת בתי ספר פרטיים ולתקצבם. חינוך פרטי במדינת ישראל, זה לא באמת חינוך פרטי אלא חינוך פרטי בכסף ציבורי".

השר הוסיף, כי הוא בעד גיוון, מסלולים ייחודיים, בתי ספר ייחודיים, גמישות - בתוך החינוך הציבורי. עוד אמר שר החינוך, כי "חינוך ציבורי מבטא ערכים ובחירה של חברה. המפגש בין כל בני החברה, הבאים ממשפחות בעלות רקע כלכלי שונה. יצירת אתוס חברתי ולאומי משותף. כל אלה דברים, שכאשר אנו פוגעים בחינוך הציבורי, אנו פוגעים בהם.

החינוך הפרטי בפועל שואב תלמידים ממשפחות מבוססות מבתי הספר הציבוריים. שואב גם אנשי חינוך מצטיינים למערכת הפרטית (מורים, מנהלים). חינוך פרטי מעמיק באופן דרמטי את הפערים בחברה ואת הפערים בהישגים לימודיים."

שר החינוך הדגיש את אחריות המדינה – "למדינה יש אחריות. בוודאי שיש לה אחריות לחינוך שמתוקצב על ידה. ריבונות של המדינה אינו דבר שקיים רק כלפי חוץ.למדינה יש אחריות לפיקוח על ביצוע מינימום החובות המוגדרים על ידה.

אני מכבד את השונות והייחודיות של מגזרים שונים בחברה הישראלית. אמונות שונות. אין לי שום כוונה או רצון או יכולת לשנות זאת. אבל אינני מוכן לעצום עיניים ולתת יד לתהליכים ההרסניים שקרו בתקופת כל הממשלות שמביאים להתפרקות החברה הישראלית לשבטים, שיש פחות ופחות משותף; עלינו לפעול לחברה שמבטיחה שבבסיסה ערכים משותפים, אחריות משותפת וסולידריות.

זה הרקע להחלטתי על יסוד חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה, לקשור בין היקף ביצוע מקצועות היסוד לבין היקף התקצוב בבתי הספר שנהנו מתקצוב מלא לפי חוק. זה הרקע להחלטתי להגדיל מספר המפקחים, כדי שהפיקוח לא יהיה מילה ריקה.

כולם חייבים לבצע את מבחני המיצ"ב- זאת חובה שבדין. המדידה חשובה- בראייה בית ספרית ובראייה מערכתית. אין לי רשות לוותר עליה.

גם כך אנחנו באיחור של שנים רבות בביצוע דברים שמזמן היינו צריכים לעשות. היום חשוב לחזור לגישה ממלכתית, שמכירה בייחודיות, שמבינה אותה; אבל שאינה מוותרת על מקומה של המדינה ועל אחריותה. זאת האחריות שלנו כלפי העתיד של ילדנו כאן".

לסיום קרא השר לצעירים ולצעירות להשתלב במערכת החינוך: "אני קורא גם מכאן לצעירים שרוצים לתרום לחברה הישראלית – אחרי שהכרתי את הצמרת הכלכלית, התרבותית, המשפטית, אני יודע, כי אין תפקיד הדומה בחשיבותו לתפקיד החינוך וההוראה".