שר החינוך, גדעון סער, הנחה את מנהלי המחוזות לגבש תכנית לסגירת מוסדות חינוך שרוב תלמידיהם הם בני העדה האתיופית. השר סער: "אינני מוכן להשלים עם מציאות זאת ואני נחוש להוביל פעולה לשינויה"

שר החינוך, גדעון סער, נשא דברים בכנס העיר לחינוך בחיפה והתייחס בדבריו לתופעה שהתפתחה במערכת החינוך של קיומם של בתי ספר הומוגניים, שבהם לומדים רק או כמעט רק תלמידים מבני העדה האתיופית.

השר סער התייחס לכך שהתופעה נוצרה בעקבות: ריכוז תלמידים בני העדה בחינוך הממ"ד, ריכוז התלמידים בשכונות וביישובים מסוימים, דחיית מדיניות המכסות של המשרד על ידי המערכת השיפוטית בעשור הקודם, גזענות שקיימת בחברה הישראלית.

השר סער הודיע, כי הנחה לפני שבועיים את כל מנהלי המחוזות במשרד החינוך לגבש תכנית רב שנתית לשינוי יסודי במציאות הזאת על דרך של סגירת מוסדות חינוך, שתלמידיהם, כולם או רובם הגדול, הינם בני העדה האתיופית.

השר ציין, "זהו כמובן תהליך מורכב מאוד, הדרגתי ומבוקר , שיש לבצעו באחריות, שיש להקפיד על תכנונו וביצועו המיטבי ובעיקר על כך שיתבצע תוך מניעת פגיעה בילדים ותוך הערכות מסודרת ברמת רשות מקומית לתת מענה לתלמידים במוסדות חינוך אחרים, יש להימנע מהישנות התופעה".

השר סער אמר, כי "המהלך יתחיל באופן מיידי –בשנה"ל הקרובה נתחיל במהלך לסגירתם של שני בתי ספר נוספים: "נר עציון" בפ"ת ו"רשב"י" בבאר יעקב- החלטתי לא לפתוח כיתות א' במוסדות אלה".

השר סער אמר:״כציוני, שמאמין בחזון קיבוץ גלויות וכאדם שמאמין בכל ליבו בשוויון, כמי שבתפקידי כמזכיר הממשלה בעבר הייתי פעיל מאוד במהלכים להעלאת יהודים מאתיופיה- אינני יכול, שכך אנחנו במדינה יהודית, קולטים את אחינו״.

השר סער: ״זו תופעה שאנחנו צריכים לשנות, שינוי המצב שהיה ב3 עשורים איננו ניתן לביצוע בן לילה. לקחתי על עצמי להוביל את המהלך הזה״