חבל שסוגיות חשובות ביותר כמו מאבק בגזענות וקליטת יהודי אתיופיה דורדרו לרמה של הסטה על רקע פוליטי. הניסיון הנואש לצייר אותי, עולה בעצמי, כמי שמתנשאת על עולי אתיופיה, שפל ומקומם. לא אתן להסיט את הדיון בסוגיות החשבות ביותר לפולמוס הפוליטי

כלים

בשלוש השנים האחרונות, בשירותי כשרת לקליטת העלייה פעלתי רבות עבור יוצאי אתיופיה וכלל העולים לישראל, וכך אמשיך.

ראוי שחברי כנסת, כולל יו"ר האופוזיציה אשר בתפקידה כשרת הקליטה לא עשתה מאומה למען קליטת העולים ואף גרעה ממפעל זה, ילמדו את הדרך לוועדת הקליטה, יתחילו להשתתף במפעל קליטת העולים, ויתרמו לו לא במלל אלא במעשים.

הישיבה היום נועדה מראש להסיט את הדיון משורש הבעיה ולבל. אסור שדיון חשוב זה יבוא על חשבון קהילה שלמה, אשר למרות קשיים רבים אותם היא חווה, יודעת לעבור אותם בגאון ולתפארת מדינת ישראל.

הכותבת היא השרה לקליטת העלייה ח"כ סופה לנדבר