סערה בעקבות פסיקת בג"צ, לפיה תבוטל אבטחת ההכנסה המשולמת לתלמידי ישיבות. הפסיקה התקבלה בעתירה שהוביל אורנן יקותיאלי ז"ל. ש"ס הודיעה על כוונתה להעביר חקיקה חדשה שתסתור את הפסיקה. ח"כ ניצן הורוביץ (מרצ) אמר: "מדובר בהחלטה היסטורית. צעד חשוב לקראת הבטחת שיוויון אזרחי אמיתי בישראל. הבטחת ההכנסה לאברכים הייתה אפליה מובנית עם מסר ברור – הישיבה חשובה יותר מהאוניברסיטה או מהצבא. עכשיו הודות לבג"ץ, שהתבסס על חוקי היסוד של מדינת ישראל, תגיע לסופה האפליה הפסולה הזו."

כלים

"כעת עלינו להבטיח כי הממשלה תיישם את החלטת בג"ץ במהירות ותדאג גם לסטודנטים שלא רק שלא מקבלים הבטחת הכנסה או קצבאות אלא נדרשים לשלם שכר לימוד גבוה, לעבוד למחייתם ולשרת במילואים". אמר הורוביץ.

לעומתו, ח"כ הרב מוזס, יו"ר סיעת יהדות התורה, הגיב בזעם: " שוב הוכח כי ישראל מדינה "בג"צית". מצער, שבית המשפט נגרר אחר עתירה קנטרית של אחד שניהל זה שנים מאבקים מרים נגד הציבור החרדי. מדובר בהסדר המעוגן בחוק התקציב ובתקנות, עשרות שנים, התקבל בהסכמה. מעולם לא ערערו על חוקיותו. התערבות בג"ץ מרחיקת לכת. מגוחך להציג את תלמיד הישיבה, המקבל קצבה זעומה, על פי קריטריונים נוקשים של מספר ילדים, העדר רכב וכו' כגוזל הקופה הציבורית, כאשר עלות סטודנט בהשכלה גבוהה למדינת ישראל, גבוהה עשרת מונים."

סיעת יהדות התורה התכנסה לישיבה מיוחדת בעקבות ההחלטה, בסיומה נמסר כי " סיעת יהדות התורה קובעת כי שוב הוכח, שהבג"צ –עוין את הציבור החרדי ואת עולם התורה, ונגרר מחדש אחר עתירות של הרפורמים וגורמים אנטי דתיים. שופטי בית המשפט העליון אינם מכירים בצערם של תלמידי חכמים, ופסיקתם בעניין אבטחת הכנסה פוגעת בפת לחמם של 11,000 משפחות לומדי תורה.

סיעת יהדות התורה מזכירה, כי האברכים מקבלי אבטחת הכנסה הם השכבה הכי חלשה מבחינה כלכלית בחברה הישראלית. כמו כן, מלגת אבטחת הכנסה עליה מדובר היא פחות ממחצית מלגת הבטחת הכנסה המשולמת לזכאים לאבטחת הכנסה על ידי הביטוח הלאומי.

סיעת יהדות התורה חישבה ומצאה שלא היה מעולם פסק דין של בית המשפט העליון בכל נושא שהוא שבא להיטיב עם הציבור החרדי, אלא רק להרע לו.

סיעת יהדות התורה תפעל יחד עם המפלגות הדתיות והחרדיות, ועם היועצים המשפטיים שייצגו את הנושא בבג"צ במשך שנים, כדי להביא לפתרון משפטי שיאפשר את המשך תשלום אבטחת ההכנסה למשפחות אלו, גם בשנות התקציב הבאות, אם על ידי קביעת קריטריונים מתאימים ואם על ידי חקיקה בעניין זה.

סיעת יהדות התורה בישיבתה השבועית דנה גם בריבוי המדאיג של חפירות בקברים על ידי ארכיאולוגים ורשות העתיקות, ודורשת ביתר תוקף את קיום ההסכם הקואליציוני, לפיו תוקם ועדת שרים שתסדיר נושא זה."

יו"ר הסיעה ח"כ הרב מנחם אליעזר מוזס הוסמך על ידי הסיעה, לבוא בדברים עם יו"ר הנהלת הקואליציה ועם מנכ"ל משרד ראש הממשלה, כדי לזרז את הקמת הועדה.