מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס הודיע בתום ישיבת הועדה לביקורת המדינה היום (ג') כי בכוונתו לבדוק את סוגיית סקרי דעת הקהל שנערכים ברשות השידור. במהלך ישיבת הועדה לביקורת המדינה בראשותו של ח"כ רוני בראון, עלה חשש כי סקרי דעת הקהל המתפרסמים ברשות השידור, בקול ישראל ובערוץ הראשון, מוטים לטובת גורמים פוליטיים

בדיון בוועדה אמר ח"כ נחמן שי: "סקרי דעת קהל לא רק משקפים מציאות מסוימת אלא גם יוצרים אותה. ברשות השידור נערכים סקרים באופן שוטף ויש חשש כבד למהימנותם."

"יש לבדוק מי עורך את הסקרים, האם אין ניגוד עניינים בין עבודת הסוקרים ברשות השידור לעבודתם עם גורמים פוליטיים בישראל, מהי התמורה שהם מקבלים ולבסוף, כיצד הם נבחרים לעבודתם. מבקר המדינה יבדוק נושאים אלה בהקדם". הוסיף ח"כ שי.