בצעד חריג, פנה ח"כ רוברט אילטוב, יו"ר ועדת המשנה לחוץ והסברה, לראש הממשלה וליו"ר הכנסת, במכתב תלונה חריף על תפקודו של ראש המועצה לביטחון לאומי, עוזי ארד אל מול הוועדה

"מר עוזי ארד, ראש המל"ל, מונע באופן שיטתי מנציגיו מלהגיע לועדות המשנה של ועדת החוץ והביטחון ובכך פוגע באופן חמור ביותר בפעילותה של הכנסת ומכשיל בכוונת תחילה את תפקידה כגוף המפקח על תיפקודה של הממשלה בכלל ומשרד ראש הממשלה בפרט. הזלזול שמפגין ראש המל"ל כלפי הכנסת מהוווה פגיעה חמורה בשלטון הדמוקרטי הישראלי". כתב אילטוב.

על המכתב היו מכותבים ראש הממשלה, ראש המל"ל, יו"ר הכנסת ויו"ר ועדת חוץ וביטחון

בתגובה נשלח לח"כ אילטוב מכתב תגובה לקוני שטוען כי המל"ל הוא תחת משרד ראש הממשלה ורק הוא יכול לחייבו להתייצב בועדות הכנסת. כתוצאה מכך, שוקל יו"ר הכנסת, ראובן ריבלין, לשלול מראש המל"ל עוזי ארד את אישור הכניסה שלו למשכן.