sneh_efraimהודו וישראל - דמוקרטיות יחידות, בודדות, במרחב גיאוגראפי של חוסר דמוקרטיה., מקיימות ביניהן מכנה משותף עמוק ביותר. כמבצרים מבודדים של דמוקרטיה אמיתית ותוססת הודו וישראל עומדות מול מתקפה מתמדת של גורמים קיצונים, פנאטים, הרוחשים לתרבות הזו שנאה ותיעוב. רק בשנאה כזו ניתן להסביר את מידת הרצחנות של התקפות הטרור שהיו מנת חלקן של הודו וישראל, כך טוען השר לשעבר ד"ר אפרים סנה במאמר בבטאון המרכז לדיאלוג אסטרטגי במכללה האקדמית נתניה

"יש לזכור כי להודו יש יחסי ידידות עם איראן. הם אינם ברמת האינטימיות של היחסים הביטחוניים אתנו אך הם נשענים על אינטרס הודי מוצק. הודו הנמצאת בגידול כלכלי מואץ זקוקה לאנרגיה ואיראן מהווה מקור חשוב לאנרגיה זו.

חברות הודיות מזקקות חלק מהנפט הגולמי הנרכש באיראן ומחזירות אליה דלק למכוניות. איראן, כידוע, תלויה מאוד ביבוא של הדלק הזה שכן יכולות הזיקוק שלה נמוכות. לכן, הברית בין הודו וישראל תעמוד למבחן כאשר תדרוש הקהילה הבינלאומית להחליט סוף סוף על סנקציות כנגד איראן.

בתחום המדיני יהיה המבחן בעמדה שתנקוט הודו בהצבעות באו"ם בסוגיה זו. בתחום הכלכלי תבחן מידת ההיענות של החברות לחרם שיוטל על תעשיית הנפט והגז האיראנית, על המערך הכלכלי של משמרות המהפכה ועל איסור יצוא תזקיקי הנפט. אני מאמין שהודו תנקוט עמדה העולה בקנה אחד עם מעמדה כמדינה דמוקראטית ונאורה, מדינה המגנה על עצמה מפני טרור אסלמי קיצוני." כך כותב ד"ר סנה בבטאון "קומון סנס" שעורך יצחק מאיר, לשעבר שגריר ישראל בשוויץ ובבלגיה וכיום מראשי המרכז לדיאלוג אסטרטגי במכללה האקדמית נתניה.