בבדיקות שגרתיות שקיימו מומחי האגף לבקרת חומרי הדברה ומזיקים במשרד להגנת הסביבה אותרו יתושים נגועים בנגיף קדחת הנילוס המערבי בצפון ים המלח

כלים

הודעה מיידית נמסרה לרשות המקומית, המועצה האזורית מגילות ים המלח, אשר נוקטת בכל האמצעים להם היא נדרשה להדברת היתושים ולמניעת התפשטות הנגיף.

המשרד מבקש מהציבור הנמצא בצפון ים המלח להשתמש באמצעי מיגון המשמשים לדחיית יתושים.

מנהל מחוז ירושלים במשרד להגנת הסביבה, שוני גולדברגר, קורא לציבור "לפעול להפחתת כמות היתושים ע"י ייבוש מקורות מים בשטחם, בחצרות, בגגות ובמקלטים ולהודיע לרשות המקומית על כל מפגע יתושים בשטח הציבורי. כמו כן, יש להתגונן מעקיצות יתושים ע"י התקנת רשתות בחלונות הבית ומריחת תכשירים דוחי יתושים - בכל עת שנמצאים באזור נגוע ביתושים".

בישראל מופעל מערך בין משרדי לאיתור מוקדם של נגיף קדחת הנילוס המערבי על ידי ניטור הנגיף ביתושים. המשרד להגנת הסביבה, הפועל להפחתת מפגעי היתושים בישראל, עורך את ניטור הנגיף ביתושים בשיתוף מעבדות משרד הבריאות.