לקראת הדיון וההצבעה במליאת הכנסת היום, בנושא שלילת חלק מזכויותיה הפרלמנטאריות של ח"כ חנין זועבי, בשל השתתפותה במשט הטורקי לעזה, התכנסה היום סיעת בל"ד לישיבה בסיומה מסרה את ההודעה הבאה:

"סיעת בל"ד מגבה את ח"כ חנין זועבי, שהשתתפה במשט החרות. היא מילאה את חובתה ואת זכותה לפעילות פוליטית לגיטימית במסגרת המאבק להסרת המצור על עזה, ולא עברה על החוק. הכיבוש, המצור ושלילת הזכויות האזרחיות והלאומיות והפוליטיות של האזרחים הערבים, הם צעדים אנטי דמוקרטיים, וכל פעילות נגדם היא פעילות דמוקרטית המגובה ע"י קונסנזוס עולמי רחב. "

"יצר הנקם והיסטריה פוליטית עומדים מאחורי הדיון בשלילת זכויותיה של ח"כ זועבי. זהו שוב בית דין שדה, שמרחפת מעליו רוח רפאים של כהניזם. את ההצעה לשלילת הזכויות הגיש לא אחר מאשר הח"כ הכהניסט מיכאל בן ארי, הזוכה לגיבוי של ח"כים רבים. במקום שחברי הכנסת יתדיינו ויתווכחו פוליטית עם נבחרי הציבור הערבי, הם בחרו להעניש את חברת הכנסת זועבי על עמדותיה הפוליטיות. עצם הדיון בנושא שלילת זכויותיו של ח"כ זועבי בשל מעשה פוליטי לגיטימי, הוא עוד מסר של עוינות מהכנסת כלפי כלל הציבור הערבי ונציגיו הפוליטיים הנבחרים, ואף מהווה תקדים מסוכן ביחס נבחרי הציבור היהודי כלפי האוכלוסייה הערבית ונבחריה.

"במדינה בה נקבע הטון ע"י מפלגת ישראל ביתנו וכש"חוקי הנאמנות" מתקבלים בממשלה ללא עוררין, יוזמת הכנסת לשלול את זכויותיה של חה"כ זועבי יחד עם מסע הרדיפה הפוליטית המתוזמנת היטב לפגיעה בלגיטימיות של זכות הציבור הערבי לייצוג ופעילות פוליטיים, מהווים הקדמה לשלילת זכות הקיום של ההנהגה הערבית.

"ההתקפה נגד חה"כ הערבים בכלל, ונגד מפלגת בל"ד בפרט, היא התקפה על חוקי המשחק הדמוקרטיים, וחסימת הדרך בצורה טוטאלית לדמוקרטיה אמיתית."