משבר החינוך בצפת בא על פתרונו. שר החינוך גדעון סער וצוות משרדו המקצועי נפגשו ביום ראשון בצהריים עם ראש העיר צפת, אילן שוחט, ודנו בפתרון המשבר שבעטיו שבתה מערכת החינוך בעיר, שביתה שכללה כזכור הפגנות וחילופי מכתבים קשים בין השר לראש העיר

.

בישיבה העלה שוחט את העוול שנגרם לצפת בביטול סבסוד ילדי גלאי שלוש ובצמצום תקצוב ההסעות מ1700 ל600 בלבד. ראש עיריית צפת אילן שוחט מסר כי השר גילה אהדה ופתיחות למצוקותיה של צפת והבטיח להביא לפתרון הבעיות.

בעניין גילאי שלוש סוכם על העברת הנושא לגורמים משפטיים שיגבשו פתרון בתוך 12 שעות. במידה ויוסדר הנושא צפת תמשוך את הבג"ץ שהגישה בעניין.

בעניין ההסעות סוכם כי צפת תועבר לוועדה עליונה, בה יושבים גם נציגי משרד האוצר, שתדון בבעיות הטופוגרפיות ומזג האוויר החורפי האופייני רק לצפת, כדי לאשר לצפת תוספת משמעותית בהסעות.

כבר השבוע תגיע לצפת וועדה מקצועית שתערוך סיור באתרים שונים ותגבש המלצות לוועדה. ראש עריית צפת אילן שוחט אמר בתום הישיבה כי המאבק של צפת הוכיח את עצמו : "הצלחנו להעלות את בעיות צפת לסדר היום הציבורי. שמחנו לפגוש שר חינוך שגילה מנהיגות ציבורית ואחריות חברתית ואני מאמין היום שבימים הקרובים יוסדרו באופן חיובי כל המחלוקות".