עשרות מפקחי רשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה והועדה המקומית רמת נגב בסיוע משטרת ישראל, לקחו חלק בפינוי הקבוצה המתקראת "גרעין הראל" שפלשה ביום 4.8.13 להר אלדד שבנגב והקימה עשרות מבנים בלתי חוקיים על אדמות מדינה ללא אישור או היתר ובניגוד לחוק

כלים

בראשית השבוע התקיים דיון נוסף בבית המשפט בו ביקשו הפולשים לעכב את הפינוי ב- 60 יום על מנת לאפשר להם לעבור למקום חילופי. בית המשפט קיבל את עמדת רשות מקרקעי ישראל ודחה את הבקשה לעיכוב ביצוע.

לאור דחיית הבקשה הגיעו אמש מפקחי רשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה והועדה המקומית רמת נגב, מלווים בשוטרי משטרת ישראל ועשרות משאיות ומכולות, לבצע את הפינוי. בעקבות זאת, ולאחר שהובהר להם ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל, כי הפינוי עומד לכלול את הריסת מבני המגורים באמצעות טרקטורים, הודיעו הפולשים כי הם יפנו את מבני המגורים בעצמם וביקשו לצורך זה אורכת זמן עד לסוף היום, 29.10.13. לאחר שהמפקחים הרסו את המבנים הציבוריים, חדרי השירותים והמטבחים ופינו את רכושם של הפולשים מהאתר באמצעות עשרות משאיות, הסכימו מפקחי רשות מקרקעי ישראל להקציב לפולשים זמן לפנות בעצמם את מבני המגורים המכונים דומים.

לפי הוראת מפקחי הרשות, על הפולשים לפנות עד סוף היום את ההר לחלוטין, כשהם מותירים את השטח לקדמותו, לרבות פינוי מוחלט ומלא של הפסולת וכל ציוד שהובא על ידם למקום.

הפינוי בוצע לאחר פסיקת בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כב' הנשיא יוסף אלון) לפיה "גרעין הראל" פלש למקרקעי הציבור בהר אלדד ללא כל זכות, בניגוד לדין ועליו לפנות את השטח עד ליום 8 באוקטובר 2013. הפולשים לא פינו את השטח בזמן שהוקצב להם, ולמעשה החלו לפנותו רק בעקבות התחלת הליכי הפינוי ע"י רשות מקרקעי ישראל וכוחות האכיפה.

השופט יוסף אלון קבע בפסיקתו:

"מקרקעי הציבור והמדינה אינם הפקר. זהו יסוד מוסד בסדר החברתי ויסוד מרכזי בקיום חברה ומדינה הפועלות עפ"י דין. זכותה של המדינה, ואף חובתה, לעשות כל הניתן עפ"י הדין, למנוע פלישה למקרקעי ציבור ומשנתגלו כאלה, לפעול בדרך היעילה ביותר עפ"י הדין לתיקון המעוות ולפינוי הפולשים מסיגי הגבול, קבוצת המשיבים שלפנינו מודה ומאשרת כי אין לה או למי מחבריה זכות קניינית. הם מודים בפה מלא כי פלשו למקרקעי ציבור בהם חשקה נפשם. באו המשיבים דנן בפני בית המשפט בבקשה לסעד מן היושר שעה שכפיהם מוכתמות ולא נקיות בעליל.... לדעתי היה די בכך לדחיית בקשתם לצו מניעה זמני על הסף - ולו מחמת התנהלות פורעת חוק זו כשלעצמה."

בנוסף, הוציאה הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת נגב צווי הריסה על המבנים הבלתי חוקיים שנבנו במקום וצו האוסר על שימוש במקרקעין החורג מיעוד הקרקע כשטח פתוח.

בכוונת רשות מקרקעי ישראל בסיוע פרקליטות המדינה להגיש תביעה נגד הפולשים להחזר העלויות הכבדות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתם, לרבות עלות המפקחים, השוטרים ועלויות הקבלנים והציוד ששימש לפינוי הפלישה.

ישראל סקופ, מנהל החטיבה לשמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל אומר: "עם כל האהדה לרצון להתיישב בנגב, ישראל היא מדינת חוק והפלישה אל אדמות מדינה ללא קבלת היתר היא עבירה בוטה על החוק. מפקחי רשות מקרקעי ישראל ממלאים את תפקידם בשמירה על אדמות המדינה, ברגישות אך בנחישות. מסיגי גבול ועברייני קרקע יטופלו בהתאם לחוק ולהוראות בתי המשפט ללא הבדל דת, גזע או מין".