לפני זמן קצר, חתמו יו"ר חמשת המחוזות של לשכת עורכי הדין ויו"ר המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין על מכתב תמיכה בפרקליטות המדינה "אנו רואים לנכון להדגיש את ההכרח לפעול לשימור מעמדה הייחודי של פרקליטות המדינה, כמבצר חיוני להגנה על שלטון החוק בישראל".

המכתב נשלח, כתגובה לביקורת על הפרקליטות הנשמעת בימים האחרונים, כהשתלחות חסרת רסן, בפרקליטות המדינה, בעקבות משפט אולמרט.על המכתב (הנוסח המלא מובא מטה) חתמו יו"ר המועצה הארצית, עו"ד צפי פירון, יו"ר מחוז חיפה, עו"ד יוסי חכם, יו"ר מחוז ירושלים, עו"ד אשר אקסלברד, יו"ר מחוז דרום, עו"ד דני אליגון, יו"ר מחוז צפון, עו"ד חאלד חוסני זועבי, ויו"ר מחוז תל אביב והמרכז, עו"ד אפי נוה.

לאחר החתימה, אמר יו"ר מחוז תל אביב והמרכז, נוה: "חמשת המחוזות של לשכת עורכי הדין, פועלים יחד בשיתוף פעולה ומביעים היום תמיכה ברורה ובלתי מסויגת בעמיתנו העובדים בפרקליטות המדינה.הפרקליטות מורכבת משורה של עורכי דין, מנוסים, אחראיים, יסודיים ורציניים. הטלת דופי בהתנהלות הפרקליטות בגלל תוצאה של משפט זה או אחר, אינה לגיטימית. למען שלטון החוק במדינת ישראל, עלינו להמשיך ולשמור על מעמדה של הפרקליטות, ולהפסיק את ההשתלחות הכללית בפעולה. עורכי הדין, תומכים בכם, ונמשיך לתמוך."