סויטי פריד

(הדופק הפלילי)

40 חודשי מאסר וקנס של 250,000 ₪ נגזרו על סויטי פריד, עבריין מס שהורשע בקיזוז כ- 300 חשבוניות פיקטיביות, בהיקף של מיליוני שקלים במשך 8 שנים. לפני כחודשיים, לאחר שנמלט נתפס פריד במחסום ג'בעה הודות לשיתוף פעולה בין יחידות המודיעין במשרד מע"מ באר שבע ובמשרד מע"מ תל-אביב 2, מכס מעברים וכן משטרת ישראל ומשרד הביטחון.