סובלנות

(דופק החינוך)

לאחרונה הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק חינוך לסובלנות בבתי הספר, התשע"ב (2012), במטרה להקנות לתלמידים חינוך לסובלנות ולהגביר את המודעות לתופעות של חוסר סובלנות ואלימות ולדרכי התמודדות עמן. יו"ר הסתדרות המורים מרחב חיפה: "הפתרון נעוץ בשיתוף פעולה מלא מצד ההורים"