סגן השר לפיתוח הנגב והגליל ח"כ איוב קרא פנה למזכיר הממשלה, לראש הממשלה ולשר הביטחון ודרש להקדים את יום העצמאות ביום אחד כדי שיתאפשר למשפחות השכולות הדרוזיות להתאחד יחד עם כל עם ישראל, עם זכר בניהם שנפלו במערכות ישראל

קרא טוען כי השנה נופל יום העצמאות ב 26 אפריל כך שיום הזיכרון נופל יחד עם חג הנביא יתרו (שועייב), דבר שמתנגש בין שמחת החג והאבל על חללי מערכות ישראל מבני העדה הדרוזית, ואם נקדים את יום העצמאות ביום אחד יתאפשר למשפחות השכולות להתייחד יחד עם כל הציבור בישראל עם זכר יקיריהם, ולמחרת יחגגו דרוזים ויהודים יחדיו גם ביום העצמאות וגם בחג הנביא יתרו.

סגן השר קרא אמר: " המשפחות השכולות הדרוזיות הם חלק ממשפחת השכול בישראל, וחייבים לגלות רגישות ולאפשר להם להתייחד עם זכר יקיריהן מבלי שברקע יישמעו מנגינות שמחה, והקדמת החג ביום אחד תפתור סוגיה רגישה זו" .