נדלן ברמת גן

(נדל"ן)
צילום והדמייה: באדיבות נ.נווה חברה לבניה

התחדשות עירונית ברמת גן: בניין חדש בן 9 קומות יוקם ברח' הירדן "נ.נווה חברה לבנייה" חתמה על חוזה לבניית בניין מגורים בן 9 קומות ברחוב הירדן 85 ברמת גן, בניין בו יבנו 31 יח"ד.

נוצר ב-23.07.2011 04:07
(נדל"ן)

תוספת של 520 יחידות דיור ברמת גן אושרה במסגרת הועדה להאצת הבניה (לה"ב)

(נדל"ן)

הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב במשרד הפנים, בראשות הגב' גילה אורון אישרה בישיבתה מיום 27.12.10 להוסיף 16 קומות לבית קריסטל במתחם הבורסה ברמת גן ,תכנית רג/1490 תופקד להתנגדות הציבור. מדובר בתכנית המוסיפה זכויות בניה של 16 קומות לבניין משרדים קיים בן 10 קומות, אשר נמצא בפינת רחוב חילזון שבאזור הבורסה ברמת גן והידוע כ"בית קריסטל"

(נדל"ן)

הוועדה המחוזית תל אביב במשרד הפנים, בראשות הגב' גילה אורון, בישיבתה מיום 25.10.10, דנה בתכנית רג/1258/ו והחליטה להפקידה. התכנית מוסיפה זכויות בנייה למבנה למסחר ומשרדים במגרש שבין הרחובות ז'בוטינסקי והמעיין. סה"כ זכויות הבנייה שנקבעו בתכנית הם 34,250 מ"ר שמתוכם יוקצו 1,000 מ"ר למסחר והיתרה למשרדים, במבנה בן 35 קומות