א' ואחותה הבוגרת מ', שתיהן נמנו על נשותיו של גואל רצון, החליטו ללמוד במכללת נתניה. השתיים נפגשו עם היועץ האקדמי רפי רפאלי. מ' הודיעה כי החליטה להירשם ללימודי משפטים במכללה ואף מילאה מסמכי רישום ראשונים. אחותה הצעירה א' הודיעה כי היא מבקשת ללמוד במכללה מדעי ההתנהגות. השתיים מסבירות זאת כחלק מתהליך ההיגאלות מגואל ושיקומן האישי

כלים
הן בטוחות כי אילו גואל היה שומע שהן מבקשות ללמוד הוא היה מקנא, "כל השנים ידענו שהוא לא ייתן לנו ללמוד, יכאב לו שדלתות האקדמיה יכולות להיפתח בפנינו. הוא לא יהיה מסוגל לראות את ההצלחה שלנו". רפי רפאלי, המלווה את השתיים, מגדיר אותן "בחורות אינטיליגנטיות שמבקשות באמת ובתמים להשתקם ולהניח את העבר מאחוריהן".