יום עיון בנושא חקר החוסן למצבי חירום, יתקיים בצל ההכנות המתקיימות מאחורי הקלעים לעימות עם איראן. במעמד סגן שר הביטחון, מתן וילנאי, ראש רשות החירום הלאומית, זאב צוק רם, מפקד פיקוד העורף, האלוף יאיר גולן ונשיאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, פרופ' רבקה כרמי, יתקיים יום העיון שיעסוק בחקר החוסן למצבי חירום במדינת ישראל. יום העיון הוא פרי יוזמה של שני מרכזי מחקר באוניברסיטת בן-גוריון ונערך בשיתוף עם רשות החירום הלאומית (רח"ל)

במהלך מלחמת לבנון השנייה ולאחריה עלתה המודעות הציבורית לצורך במתן מענה לאוכלוסיה בעתות חירום וגופים רבים נרתמו לעיסוק בנושא. כנס זה בא לתת מענה לבעיה שנולדה עם העיסוק הרחב ב"חוסן"- בעוד שהמונח הפך שגור, משמעותו שונה בין תחומים ובין אנשים שונים.

לדברי ד"ר לימור אהרנסון-דניאל, ראש המרכז לחקר המוכנות למצבי אסון באוניברסיטה ומיוזמות הכנס, מטרת יום העיון היא להניע תהליך מדעי אשר יתחום ויגדיר את התוכן הגלום במונח חוסן, יצור שפה משותפת ויפתח כלים למדידה אחידה של חוסן. לתפיסתה, הגדרה אחידה היא בסיס ללמידה ולמחקר שיאפשרו בעתיד הערכה של מצב קיים ושל השפעת התערבויות שונות על חוסן האוכלוסייה.

ביום העיון ישתתפו עוד סמנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מר מנחם וגשל, ראשי ערים ורשויות, דמויות מובילות בשירותים החברתיים בקהילה ועוד. במהלך היום תוצגנה זוויות שונות של חוסן: במושב הראשון, בראשות פרופ' דורון חבצלת, מיוזמי הכנס וראש המרכז לחקר בטחון החברה והמדינה, ידונו שלושה ראשי רשויות אשר חוו איום על האוכלוסייה בשנים האחרונות, בתפיסתם את חוסן האוכלוסייה.

במושב השני יתקיים דיון בהשתתפות ד"ר רוני ברגר - ראש שרותי הקהילה בנט"ל, פרופ' נתי לאור - מנהל מרכזי החוסן הלאומיים, גב' דנה פרייסלר נציגת מכון "ראות" העוסק בחקר החוסן, אל"מ ד"ר חיליק סופר, רמ"ח אוכלוסיה בפיקוד העורף וסמנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים. מושב נוסף יעסוק בחוסן המגיבים הראשוניים - מד"א, משטרת ישראל, בתי חולים, משרדי החינוך והרווחה. המושב האחרון של היום יהיה מושב אקדמי אשר ידון בהגדרת החוסן ובדרכים אפשריות למדידתו.