במסגרת הכנת מרחב רשות עיריית תל אביב יפו לפעילות בשעת חירום, ובהתאם להנחיית ראש העיר, מכינה העירייה בימים אלו תכנית מיגון רשותית תוך מיצוי מלוא הפוטנציאל של השטחים המוגנים ברחבי העיר, להפעלת השירותים העירוניים החיוניים וכן מיפוי כל השטחים המוגנים שיעמדו לטובת הציבור

כחלק מתכנית המיגון הרשותית בכוונת העירייה למפות את כל המרחבים המוגנים הפרטיים המצויים ברחבי העיר ובכללם לא רק משקלטים בבתים פרטיים, משותפים או ציבוריים, אלא גם חניונים תת קרקעיים, בתשלום, וללא תשלום שיעמדו לרשות הציבור כמחסות לשעת חירום- התחנה המרכזית החדשה, דיזנגוף סנטר, עזריאלי, חניון גן העיר, קניון רמת אביב, המגדלים בשדרות רוטשילד ( כ-70 חניונים כאלה ברחבי העיר).

לאחר סיום המיפוי- העירייה תעדכן את התושבים בדבר החניונים הסמוכים למקום מגוריהם ותביא לידיעת הציבור את האפשרות של השימוש בהם לשעת חירום, וכן תתקין שילוט הכוונה ותאבזר את החניונים בציוד לשעת חירום.

ראש עיריית תל־אביב יפו, רון חולדאי: "כחלק מהערכות העירייה לנושאי חירום בתוך תכנית העבודה המתמשכת ובהמשך לשיפוץ המקלטים הציבוריים, החליטה עיריית תל־אביב-יפו להוסיף נדבך נוסף ע"י איתור מרחבים תת קרקעיים בעיר כחלק מאופציות מיגון נוספות. במסגרת זו נכלל גם גם חניון הבימה (התרבות) שהוכשר כמקלט תת קרקעי ברמה גבוהה ביותר".

סגן שר הביטחון, מתן וילנאי: "העיר תל־אביב-יפו מאורגנת ונערכת היטב לשעת חירום. אני חייב לציין שבלי ראש העירייה ואנשיו ההערכות לא הייתה כמו שצריך והלוואי שמקומות נוספים במדינה ייערכו באופן דומה".

מספר נתונים בסיסיים לגבי המקלט שהוקם בחניון התרבות: שטח המקלט ברוטו הינו כ - 3740 מ"ר ( = 4 קומות X 935 מ"ר ברוטו בכל קומה).שטח המקלט נטו הינו כ - 2040 מ"ר (=4 קומות X 510 מ"ר נטו בכל קומה).בשטח המקלט, מכילה כל קומה את האלמנטים הבאים: חדר שירותי גברים ובו 3 תאי שירותים (מתוכם אחד מותאם לנכים), חדר שירותי נשים ובו 3 תאי שירותים (מתוכם אחד מותאם לנכים). סה"כ בכל קומות המקלט יש 24 תאי שירותים (לא כולל את 4 תאי השירותים שנמצאים בתאי הטיהור).

5 חדרי מדרגות שעוברים בין כל קומות המקלט, ומגיעים עד למפלס הככר. חדר מדרגות אחד שעובר בין כל קומות המקלט (ואינו מגיע עד למפלס הככר). תאים מפרידים (בין חדרי המדרגות למקלט), סוללה של 3 חדרים מחוברים : תא מפריד, תא טיפולים, ותא טיהור (עם מקלחון ואסלה). חדר מסננים (בחלקו המערבי של המקלט) בגודל נטו של כ- 55 מ"ר, עם הכנה למערכת סינון אב"כ לכל המקלט. פיר הכנסת אויר מאולץ (בחלקו המערבי של המקלט), פיר שחרור אויר מאולץ (בחלקו המזרחי של המקלט).

בקומה (2-) של המקלט מתוכנן חדר מפקד מקלט + חדר רופא (כל אחד מהם בשטח כ - 9.5 מ"ר נטו). כמות האנשים שיכול המקלט להכיל בזמן חירום, הינה 1,600 איש, זאת עפ"י ההנחיות המעודכנות, כאשר השטח המקובל לנפש הוא 1.25 מ"ר. בנוסף, מחוץ למקלט, בחניון, קיים שטח נוסף של כ-35,000 מ"ר שאיננו ממוגן באותה רמת מיגון כמו המקלט, אך בעת הצורך ועפ"י קביעת הרשויות, ניתן לקלוט אנשים נוספים שיהיו ברמת מיגון גבוהה יותר מאשר בחוץ.