ועדת משנה א' לתכניות של הועדה המחוזית לתכנון ולבניה במחוז חיפה, בראשות מתכנן המחוז אדר' אדם קולמן החליטה ביום 7.7.10 להפקיד את תכנית ש/1307א' - מתחם תיירות ומלונאות במזרח זכרון יעקב. התכנית חלה על שטח של כ-16 דונם והיא נערכה ע"י אד' בצלאל רינות ממשרד "בראשית"

התכנית היא תכנית מפורטת המאפשרת הקמת מתחם מלונאות ותיירות בכניסה המזרחית לזכרון יעקב בהיקף של כ-7000 מ"ר ברוטו, הכולל מלונית נופש ברמה A, מסעדה, מרכז מבקרים, סדנאות, ספא ועוד שימושים תומכי תיירות.

התכנית נמצאת בצומת הכניסה המזרחי של הישוב מדרך אזורית 652, מול יקב זכרון יעקב. מיקומה ומטרותיה יתרמו לחיזוקה ומיצובה של זיכרון יעקב כעיירת תיירות ייחודית איכותית ומזמינה, והיא תהווה מנוף לפיתוח אכסון מלונאי איכותי ופיתוח תיירותי.

יצויין שהתכנית המפורטת תואמת ונגזרת מתכנית המתאר הכוללת ש/1058 שהוחלט להפקידה ושמסדירה כניסה מזרחית חדשה לישוב. תכנית המתאר הכוללת הנ"ל מהווה שער כניסה אורבאני חדש לישוב, ובה גובשה התפיסה התכנונית בראיה כוללת ורחבה ובהתאם לצרכי וטובת כלל הישוב והציבור ובהתייחס להיבטים תכנוניים שונים (כגון קביעת מערכת הדרכים כולל ציר כניסה חדש לישוב, יעודי ושימושי קרקע, היקפי הבניה, עיצוב ובינוי, המתחמים לאיחוד וחלוקה, שטחי הציבור לסוגיהם וכו'). בכלל זה תכנית המתאר יעדה שטח לתיירות ומלונאות בכניסה המזרחית, ובהתאם לכך קודמה התכנית המפורטת.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS