neshekmeultarדיווחים ראשוניים: מאבטחי רשות המעברים במשרד הביטחון חשדו ברכב שהגיע הערב למעבר הבקעה ובו נהגת לבדה. לאחר בדיקה התברר כי מדובר באזרחית ישראלית אשר לא היו ברשותה תעודות מזהות כלשהן

לאחר שמאבטחי משרד הביטחון בדקו את רכבה באופן יסודי התגלו אקדח מאולתר ומספר מחסניות, כשהם מוסלקים ומוחבאים. הנ"ל עוכבה והועברה לחקירה.