משרד הביטחון: "שתי ועדות מקצועיות קבעו: עמותת "לחופש נולד" לא הצליחה לסייע בהשגת מידע בנושא השבויים והנעדרים. השבת השבויים והנעדרים הינה חוב ערכי ומוסרי של מדינת ישראל, מערכת הביטחון תמשיך לפעול במלוא העוצמה לפתרון סוגיית השבויים והנעדרים"

שתי ועדות מקצועיות אשר כללו בכירים בעבר ובהווה במערכות הביטחון קבעו כי עמותת "לחופש נולד" לא הצליחה להשיג פרטים כלשהם אשר ישפכו אור על פרשיות השבויים והנעדרים, וכי לעמותה אין תרומה מודיעינית.

לאור זאת, הוחלט כי התמיכה שמקבלת העמותה ממערכת הביטחון במתכונתה הנוכחית תיפסק, וכי העמותה תוכל כמו כל עמותה אחרת לבקש סיוע כספי מוועדת התמיכות של משרד הביטחון, כפי שעושות כל העמותות האחרות.

בהודעת משרד הביטחון נאמר כי: "מערכת הביטחון וכלל זרועות המודיעין של מדינת ישראל פועלות במשך כל השנים לאיתור והשבת חיילינו השבויים והנעדרים. מאמצים אלה נעשים תוך כדי סיכון, הקרבה אישית של טובי הלוחמים במדינת ישראל ובהשקעות כספיות חסרות תקדים. מאמצים אלה נמשכים ויימשכו עד להשבת אחרון השבויים והנעדרים.

מתוך כוונה למצות כל סיכוי אפשרי להשבת השבויים והנעדרים מימנה מערכת הביטחון בשבע השנים האחרונות את פעילותה של עמותת לחופש נולד בכ-100 מיליון ש"ח, על מנת שניתן יהיה לבצע פעולות פרסום נרחבות במדינות הרלוונטיות שיאפשרו השגת מידע או קצה חוט כלשהו, שיסייע בפיצוח מקום הימצאם של השבויים והנעדרים. לצערנו פעילות זאת לא סייעה לפתרון סוגיות השבויים והנעדרים.

יודגש, כי אין להחלטה זאת השפעה כלשהי על פעילות מערכת הביטחון וזרועות המודיעין בנושא השבויים והנעדרים. השבת השבויים והנעדרים הינה חוב מוסרי וערכי של מדינת ישראל ומערכת הביטחון, ולכן מערכת הביטחון השקיעה, משקיעה ותשקיע משאבים ומאמצים רבים על מנת להגיע לכל קצה חוט אפשרי בנושא השבויים והנעדרים."