משרד האוצר פרסם היום הודעה מיוחדת, ממנה עולה כי לפי שעה הממשלה איננה מתכוונת לפצות בעלי רכוש שנפגע בשריפה דרך מס רכוש. בהודעה נאמר: "קרן מס רכוש אינה רלוונטית למקרה זה, שכן היא מפצה על נזקים רק במקרה של מלחמה או פעולות איבה. ככל הידוע לנו כעת, השריפה לא נגרמה בשל אחת מהפעולות האלו"

כלים
ההודעה המלאה של משרד האוצר: "ככל הידוע לנו כרגע מרביתו של הנזק לרכוש הפרטי מבוטח על ידי חברות ביטוח פרטיות. הן מלון יערות הכרמל והן רכושו של קיבוץ בית אורן מבוטחים על ידי חברות ישראליות. חברות אלו מוגנות על ידי ביטוחי משנה בחו"ל ולפיכך החשיפה הכספית שלהן לאסון נמוכה ולא קיים כל חשש ליציבותה של חברה זו או אחרת.

הרכוש הציבורי הממשלתי מבוטח, רובו ככולו על ידי חברת הביטוח "ענבל" הממשלתית, כך שגם במקרה זה יש מקור למימון השיקום, ככל שיידרש.

לגבי רכוש ציבורי שאינו מבוטח כלל, ככל שיש כזה, יפעל משרד האוצר לסייע ככל שניתן וזו על פי החלטת הממשלה. נציין כי אמש שוחח שר האוצר עם ראש מועצת חוף הכרמל, כרמל סלע, ואמר לו כי הממשלה תסייע בשיקום היישוב וכי "לא ניתן שישוב בישראל יימחק בגלל אסון טבע".

קרן מס רכוש אינה רלוונטית למקרה זה, שכן היא מפצה על נזקים רק במקרה של מלחמה או פעולות איבה. ככל הידוע לנו כעת, השריפה לא נגרמה בשל אחת מהפעולות האלו. יחד עם זאת 40 השמאים של רשות המיסים ערוכים לסיוע, ככל שיידרש.

לפי שעה הוקם צוות של אגף תקציבים והחשב הכללי באוצר המקיים קו פתוח עם משרד הפנים לצורכי תקצוב מיידי של רשויות מקומיות הנדרשות לקלוט או לפנות מתיישבים. עדיין אין הערכה לגבי היקף הנזקים שגרמה השריפה.

תקציב שירותי הכבאות: ביולי השנה קיבלה הממשלה החלטה לפיה יתוקצבו 100 מיליון ₪ לשירותי הכבאות וההצלה עבור ציוד וכוח אדם חסרים. על פי ההחלטה 40 מיליון ₪ יועברו על ידי משרד האוצר, 30 מיליון ₪ על ידי משרד הפנים ו-30 מיליון ₪ נוספים יועברו על ידי הרשויות המקומיות. כלל התקציב שבאחריות הממשלה (70 מיליון ₪) תוקצבו במלואם ולאיגודי הכבאים נשלחה פניה לאשר הקצאות בהתאם.

עוד נקבע בהחלטת הממשלה כי עד לסוף שנת 2012 יושלם הליך הקמת הרשות הארצית לכבאות. כחלק מהליך הקמתה יושלמו כל החוסרים של מערך הכבאות, כפי שיסוכמו במהלך הקמת הרשות.

בנוסף לכך בשל ריבוי השריפות השנה התבקש משרד האוצר על ידי נציב הכבאות להעביר בחודש אוקטובר 3 מיליון שקל לטובת הקרן לכיבוי אש מהאוויר. וכן להקדים סכום נוסף של 3.5 מיליון ₪ לטובת קרן זו. בקשות אלו התמלאו במלואן במהרה והכסף הועבר לקרן בראשית חודש נובמבר.

מאז שנת 2006 עומד תקציב הכבאות השנתי על כ-500 מיליון ₪ בשנה מהם כ-200 מיליון ₪ ישירות מתקציב המדינה, כ-200 מיליון ₪ מתקציב הרשויות המקומיות ועוד כ-100 מיליון ₪ הכנסות עצמיות מאגרות של שירותי כבאות.

מרביתו של תקציב שירותי הכבאות כ-80% הוא לטובת הוצאות שכר, כ-400 מיליון ₪. כ-80 מיליון ₪ נוספים משמשים להוצאות שוטפות של שירותי הכבאות, אחזת מבנים, תשלומי ארנונה וכדומה. רק 10-20 מיליון ₪ משמשים לרכישת ציוד חדש. כאמור החלטת הממשלה האחרונה היא לתוספת של 100 מיליון ₪ עבור ציוד וכוח אדם."