סיעת יהדות התורה בכנסת קיימה היום (יום ב') את ישיבתה השבועית באהל הסיעה, בשערי כלא מעשיהו, לאות הזדהות עם הורי הילדים מעמנואל. חברי הסיעה הביעו את מחאתם מפסק הדין ומעצם התנהלות בית המשפט, שהורה על השלכת עשרות הורים לבית הסוהר, מבלי שהיו צד בדיון. "אין מדינה מתוקנת בעולם שבה הושלכו אי פעם הורים לבית סוהר בגלל רצונם לבחור את דרך חינוך ילדיהם" אמרו חברי הכנסת של יהדות התורה

"הסיעה, כמי שפועלת אך ורק על פי דעת תורה והנחיות גדולי ישראל, ולא על פי שום גורם אחר, מחזקת את ההורים גבורי החיל, אסירי עמנואל, המקדשים שם שמים ברבים ומגינים בגופם על החינוך כמסורת אבותינו ורבותינו מדור דור, ומוחה בתוקף על המשך מאסרם. הסיעה מוחה על הנסיון לסתום את פיותיהם של חברי הכנסת מהסיעה, ולמנוע מהם להשמיע את המחאה והזעקה על מאסר של הורים, שביקשו לשמוע בקול רבותיהם ולחנך את ילדיהם בהתאם להשקפתם.

הסיעה מתנגדת לכל תופעה של גזענות ואפליה, מכל סוג שהוא. הסיעה קובעת כי במקרה עמנואל, לא מדובר באפליה על רקע עדתי.

הסיעה מברכת את מאות אלפי החרדים לדבר ד', שהתאחדו כאיש אחד בלב אחד במפגני כח אדירים למען הנושא, שעברו בשקט ובסדר מופתי, ובכך נתנו להורים ולנציגי הציבור עוז ותעצומות נפש לעמוד במערכה, וקוראת לאחינו בני עדות המזרח להמשיך בדרך של "יחד שבטי ישראל" ולא לתת לשונאי ישראל ולמרימים יד בתורת ישראל להקים חיץ בינינו." נאמר שהודעה שפרסמה יהדות התורה.

חברי הסיעה תקפו את בית המשפט על "שנכנס לדיון בנושא ערכי של מקור הסמכות בעם ישראל, דבר שיש לו משמעות עמוקה, במיוחד לכל יהודי שומר מצוות המקיים את הצו של "ועשית ככל אשר יורוך", דבר שלא נעשה כמוהו עד היום הזה מעולם, על ידי הממשלה, הכנסת או בית המשפט."

יהדות התורה דורשת מראש הממשלה להתערב בנושא ללא דיחוי ולסייע במציאת פתרון מיידי למצב שנוצר. לא יתכן שהממשלה תישאר אדישה מול מאסר ההורים, שהשאירו לטיפול עובדי הרווחה 293 ילדים, דבר שאין לו אח ורע בעולם. כמחאה לא תצביע היום הסיעה אמון בממשלה.