הפחתת מחיר המטרה תגרום לפגיעה ממוצעת של 2500 שקל בכל חודש בהכנסות משפחת רפתנים במושבים. בדיקה כלכלית שערכה מבט יועצים מקבוצת ברית פיקוח מעלה שהנזק הכולל לרפתנים יסתכם ב-78 מיליון שקל בשנה

למרות התנגדות הרפתנים ושרת החקלאות, אורית נוקד, ראש הממשלה, בנימין נתניהו אימץ את מסקנות ועדת קדמי לבדיקת משק החלב ויחד עם שרי התמ"ת והאוצר סיכם על הורדה של מחיר המטרה של החלב ב-5-6 אגורות לליטר והגברת הפיקוח על המחלבות ורשתות המזון.

מבדיקה שביצעה המחלקה הכלכלית בחברת מבט יועצים מקבוצת ברית פיקוח עולה כי הפחתת 6 אגורות במחיר המטרה לרפתנים תיפגע בהם בסכום של 78 מיליון ₪ לשנה.

רו"ח יוסי ספיר, מנהל המחלקה הכלכלית במבט יועצים, מציין כי בארץ ישנם כ – 780 יצרני חלב שהם משקים פרטיים וכ – 170 משקים שיתופיים. משק פרטי ממוצע שהנו בעל מכסה של כ – 500 אלף ליטר לשנה, שזוהי עיקר פרנסתו, יפגע בסכום של 30,000 ₪ לשנה כלומר 2,500 ₪ בממוצע בכל חודש. משמעות ההחלטה היא הטלת מס בסכום זה על כל משפחה של רפתנים.

נתוני הרווחיות בענף רפת החלב מצביעים על היקף ההכנסה הממוצעת של הרפתות בישראל: שולי הרווח של רפתן שמנהל משק משפחתי, זעומים. מחיר המטרה שהוא מקבל מהמחלבה שאליה הוא משווק את החלב הגולמי מממן את ההוצאות הישירות , מכסה את הפחת, משלם ארנונה. אחרי כל אלה, הרווח לחקלאי על ליטר אחד של חלב גולמי עומד על 21.93 אג'. לפי התחשיב הזה, משפחה עם רפת קטנה יכולה ליהנות מהכנסה חודשית של כ - 10,000 שקל בחודש.

נציגי הרפתנים אומרים כי: "גם הרפתנים הינם בני מעמד הביניים. לא יעלה על הדעת שיטילו עליהם מס הפוגע באופן ישיר במספר מצומצם של משפחות מהמגזר ההתיישבותי במדינת ישראל בסכום המהווה 25% מהכנסתו של הרפתן. כמובן שסכום זה זניח ביותר ברמה הלאומית בפתרון בעיית יוקר המחיה עליו מוחים ההמונים."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS