Meridor_Visit_Efrat_gershon_elinson_small"ההקפאה נגמרת בעוד שלושה חודשים ומאותו הרגע אנו לא מחויבים לה" - כך אמר הבוקר השר לענייני המודיעין, דן מרידור, בסיור בעיר אפרת. השר מרידור הגיע הבוקר לסיור כאורח ראש מועצת אפרת, עודד רביבי, במהלכו ביקר בבית הספר שזכה לפני ימים אחדים בפרס החינוך הארצי מנשיא המדינה והתרשם עמוקות מהעבודה החינוכית. הוא המשיך לביקור בשכונה שהעבודות בה פסקו למרות שהתשתיות בה מוכנות, בשל צו ההקפאה

ראש המועצה עודד רביבי הדגיש כי ב-10 השנים האחרונות לא אושרה הקמתו ולו של בית אחד באפרת, למרות הצהרות הפוליטיקאים שגוש עציון נמצאת בלב הקונצנזוס הישראלי.

לדבריו, עד היום השקיעה המדינה 40 מיליון ₪ בתשתיות בעיר, בעיקר בשכונות גבעת הזית וגבעת הדגן. תשתיות אלו כללו בעיקר כבישים, נקודות קצה לחשמל, מים ומערכת ביוב מוכנה לחיבור. אולם בפועל אין המדינה מאפשרת לשווק בשכונות אלו דירות למגורים. לדברי רביבי מדובר בבזבוז עצום של השקעות המדינה בתשתיות, שיורדות עתה לטמיון בגלל המשכות ההקפאה.

השר מרידור, חבר השביעייה, התייחס לסוגיית המשך ההקפאה ואמר כי "ההקפאה נגמרת בעוד שלושה חודשים ומאותו הרגע אנו לא מחויבים לה. השאלה היא איפה נכון לבנות, שיהיה עם היגיון".

"אני הצעתי שנבנה במקומות שיהיו חלק מישראל, ולא במקומות שלא יהיו חלק מישראל. יש שרים שחושבים אחרת. זה עוד לא עלה לדיון. צריך לבנות בחוכמה כדי שלא תועלה טענה שאנו פוגעים במשא ומתן עם הפלסטינים".

רביבי הפציר במרידור כי על הממשלה לקבל החלטה כבר עתה, לגבי היכן תופשר הבניה.

מרידור הוא השר השמיני המבקר באפרת בחודשים האחרונים. בביקוריהם הקודמים בעיר, התבטאו השרים משה יעלון, בני בגין, עוזי לנדאו, משה כחלון ויעקב מרגי בגנות הקפאת הבניה - והבטיחו להביא לסיומה.