מעליות

(נדל"ן)
שיפוץ בניין

תכנון של תוספות לבית קיים מאלץ אותנו להתחשב בקונסטרוקציה הייחודית של כל מבנה, בדרישות הרגולטוריות של המועצה האזורית שבה הבית שוכן ובצרכים הפונקציונליים של כל דייר.