כתב אישום חמור הוגש היום נגד מיכה ביטון בפרשת החשבוניות הפיקטיביות "מס לשון". בנוסף הוגשה היום לבית משפט שלום בראשל"צ הצהרת תובע לפיה יוגש בימים הקרובים כתב אישום נוסף בפרשה נגד ריקו שירזי

המחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המסים בישראל, הגישה היום לבית המשפט המחוזי בפתח תקווה, כתב אישום נגד מכלוף (מיכה) ביטון, בן 52 מראשון לציון הנאשם כי פעל לביצועה של תוכנית עבריינית רחבת היקף, במטרה לרמות ולהונות את רשות המסים, בסכומים של למעלה מ- 220 מיליון ₪, באמצעות קיזוז והפצה של חשבוניות מס פיקטיביות. כתב האישום הוגש על ידי מנהלת המחלקה עו"ד דנה אמיר, עו"ד ליאת בכור, עו"ד אורי שפיגל ועו"ד לירון וקנין.

זהו כתב האישום השני בפרשת "מס לשון" המוגש בעקבות חקירה משותפת למשרד חקירות מע"מ ומכס תל אביב ויחידת יהלום ברשות המסים בישראל וליאל"כ בלהב 433 במשטרת ישראל. תיק זה נחקר במסגרת פרשייה גדולה ומורכבת, הכוללת מספר רב של מעורבים ובמסגרתו הוגשה היום לבית משפט שלום בראשל"צ הצהרת תובע לפיה יוגש בימים הקרובים כתב אישום נוסף בפרשה נגד ריקו שירזי.

מכתב האישום עולה כי במהלך השנים 2008 - 2011 פעל הנאשם בעצמו ובאמצעות 5 חברות במטרה לרמות ולהונות את רשות המסים ובכך להתחמק מתשלום מס. לצורך ביצועה של התוכנית העבריינית עשה הנאשם שימוש בחברות שונות הרשומות על שם אחרים, היה מנהלן הפעיל והרוח החיה מאחורי החברות, וביצע את העבירות נשוא כתב האישום במטרה להתחמק ולהשתמט מתשלום מס, ואלה החברות: חברת א.ל. המוביל הלאומי בע"מ,. חברת ח.י. מיטב 2009 בע"מ,. חברת ו. ניר סחר שירות ואספקה בע"מ,. חברת המוביל הלאומי בע"מ. וחברת קרוסין בע"מ.

הנאשם הוציא יחד עם החברות, חשבוניות מס פיקטיביות בסך כולל של כ – 220 מיליון ₪, כשהמע"מ הנובע מהם עומד על סך של כ – 31 מיליון ₪, וסייע לאחר לנהל פנקסי חשבונות כוזבים בהסתמך על החשבוניות הפיקטיביות שהוציא.

הנאשם ביצע פעולות ברכוש שמקורו בעבירות הנ"ל, או ברכוש שאפשר או שימש לביצוע העבירות הללו, שהנו בסך כולל של כמיליון ₪. באמצעות ארבע מהחברות , ניכה הנאשם מס תשומות שלא כדין, ובכך הגדיל את הוצאותיו בדיווחים התקופתיים למנהל מע"מ וקיזז חשבוניות פיקטיביות בחברות אלה של עוסקים שונים בסכום של כ 64 מיליון ₪.

עוד ניטען בכתב האישום כי הנאשם לא בחל באמצעים, וכשנתקל בקשיים בדרך להגשמת מטרותיו העברייניות, לא היסס לאיים בפגיעה בגופם ובמשפחתם של בני לוין וליאון ליבשיץ, ולסחוט אותם כדי שימשיכו ויפעלו לפי תוכניתו העבריינית כפי שפורטה. בכך עבר הנאשם עבירות חמורות גם לפי סעיף 428 סיפא לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.