מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק המקרקעין. 16 חברי כנסת תמכו בהצעת החוק ללא מתנגדים וללא נמנעים. על פי הצעת החוק, לא יועברו זכויות במקרקעין לזרים, אלא לאחר קבלת אישור שר הבינוי והשיכון ולאחר התייעצות עם שר הביטחון ושר החוץ או נציגיהם אשר יבחנו כל הסכם מכירה לזרים

הצעת החוק נולדה בעקבות הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל ולפיה יופרטו קרקעות רבות ויועברו לבעלות פרטית מלאה, כאשר החשש הוא שקרקעות המדינה יועברו לגורמים זרים ובכללם לגורמים עוינים.

ח"כ ד"ר נחמן שי (קדימה): "החוק נועד לשמור על אדמות ישראל שימכרו היום ובעתיד לאחר שתוחל ההפרטה רבתי של קרקעות ישראל כאשר החוק קובע כי ניתן יהיה למכור את אדמות המדינה רק לאזרחי ישראל ולמי שחוק השבות חל עליו.

החוק נולד על רקע הרפורמה בקרקעות ישראל והחשש כי קרקעות המדינה תימכרנה לזרים שאינם אזרחי הארץ. חוקים כאלה מקובלים בעשרות מדינות בעולם כמו למשל דנמרק, שבדיה ויוון. לכל מדינות אלה מכנה משותף אחד – אדמות הם נכס לאומי שיש למכור במשורה, באחריות ותוך בדיקה קפדנית".