ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה לקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק מקרקעי ישראל המגביל הקניה או העברה לזר זכויות במקרקעין שהם מקרקעי ישראל או במקרקעין שהבעלות עליהם הועברה לו מכוח הרפורמה

הצעת החוק, ביוזמתם של חברי הכנסת ד"ר נחמן שי, יריב לוין, שלי יחימוביץ' ואורי אורבך, באה בעקבות החלטת הממשלה להפרטה מאסיבית של מאות אלפי דונמים של קרקעות ישראל ונועדה להבטיח כי עסקאות של העברת בעלות במקרקעין, תעבורנה ביקורת קפדנית ויסודית באמצעות ועדת שרים על מנת להבטיח בין היתר כי לא תיפולנה בידיים עוינות. בעשרות מדינות בעולם קיימים חוקים דומים הבאים להבטיח כי אדמותיהן יישמרו בידי אזרחיהן ולא יימכרו לגורמים זרים.

בראש ועדת השרים האמורה יעמוד שר השיכון וישתתפו שרי הביטחון והחוץ. בפני הועדה יובאו לאישור עסקאות מקרקעין עם זרים לאישור. החוק מציע הגדרות לזר ולתאגיד זר. יוצא מן הכלל הוא אזרח או תושב ישראל או מי שחוק השבות חל עליו.

ח"כ ד"ר נחמן שי: "עשינו היום צעד קדימה כדי להבטיח שאדמות הלאום, שהם לב ליבה של מדינת ישראל, לא תימכרנה לזרים וכי תשמשנה בכל מקרה עתודה לדורות הבאים".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS