datimעמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון פנתה ביום שישי לראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון אהוד ברק והיועץ המשפטי לממשלה עו"ד יהודה וינשטיין בדרישה לבטל את החלטת הממשלה להעניק פטור גורף משירות צבאי לבחורי ישיבות מגיל 22. פרקליטה של חדו"ש, עו"ד יהושע שופמן, כותב לשלושת האישים, כי ההחלטה בלתי חוקית, דינה להתבטל, ואם לא תודיע הממשלה על כך תוך ימים ספורים תעתור חדו"ש לבג"ץ

את ההחלטה קיבלה הממשלה בחשאי לפני שלושה שבועות במסגרת חבילת ההחלטות הקרויה "המדיניות הכלכלית לשנים 2012-2011". היא מאפשרת לכל בחור ישיבה החל מגיל 22 לעשות שירות אזרחי במשך שנה במקום שירות צבאי, ושוללת משר הביטחון את האפשרות לגייס את המתאימים מביניהם לצבא.

זאת, תוך רמיסת עיקרון השוויון בנטל. הממשלה לא פרסמה בציבור את ההחלטה לפני או אחרי שהתקבלה. רק חשיפת חדו"ש הביאה אותה לידיעת הציבור. פניית שופמן מתבססת על שלושה טיעונים עיקריים, שדי בכל אחד מהם כדי להצדיק את ביטול ההחלטה:

ההחלטה התקבלה בהליך בלתי חוקי ולכן דינה להיפסל. לא נמסרו לשרים נתונים הנוגעים להחלטה, לא נמסרו השיקולים הרלבנטיים, לא הוצגו חלופות. היא הובאה כחלק מדיוני התקציב כהיבט שולי, לא התקיים דיון ראוי ולא התקיימה הצבעה נפרדת אלא הצבעה על כל התוכנית כמקשה אחת. זהו הליך לא תקין באופן קיצוני, המחייב את פסילת ההחלטה.

ההחלטה סותרת את חוק טל. חוק טל העניק לשר הביטחון את שיקול הדעת האם לגייס תלמיד ישיבה המעוניין להפסיק את לימודיו או לאפשר לו לעשות שירות אזרחי. זאת תוך הענקת עדיפות לצרכי הצבא. אם הממשלה מבקשת לבטל את שיקול הדעת הזה ולפטור את כלל הצעירים החרדים משירות צבאי, עליה לעשות זאת בחקיקה ראשית. כיוון שהחלטת הממשלה עומדת בניגוד לחקיקה ראשית, "דינה להפסל".

ההחלטה עומדת בסתירה לפסק דין של בג"ץ (הלכת רובינשטיין). ב-1997 קבע בג"ץ כי לשר הביטחון אין סמכות להעניק דחיית שירות גורפת לכל תלמידי הישיבות וכי לשם כך נחוץ חוק של הכנסת. החלטת הממשלה עוקפת את סמכות הכנסת ומעניקה פטור גורף לבחורי הישיבות בניגוד לפסיקת בית המשפט.

עו"ד שופמן כותב כי "אי החוקיות של החלטות הממשלה היא לדעתנו ברורה ובולטת". חדו"ש דורשת מראש הממשלה להודיע כי החלטת הממשלה מבוטלת, משר הביטחון להודיע שלא יפעל על פיה ומהיועץ המשפטי לממשלה לקבוע כי ההחלטה התקבלה שלא כדין ולהנחות את שר הביטחון שלא לפעול על פיה.

מנכ"ל חדו"ש הרב עו"ד אורי רגב אמר שהוא "מקווה שהממשלה תתעשת ותודיע לאלתר על ביטול ההחלטה המגונה להעניק פטור גורף לבחורי הישיבות יש לקוות שנתניהו ושטייניץ ידעו להודות בטעות ולעצור את מסע ההתבזות של הממשלה". לדברי רגב, " הדרך בה פעלה הממשלה במסתרים, ללא דיון ציבורי וללא חקיקה, מעידה שידעה שהציבור לא יהיה מוכן להשלים עם ביטול עקרון השוויון בנטל. ההחלטה בלתי חוקית ברמה כה חמורה, עד שהיא מעוררת דאגה אמיתית לגורל שלטון החוק בישראל".