כלים

אמש התקיים בת"א המפגש השנתי של סמנכ"לי המנהל במשרדי הממשלה במסגרת החלטת הממשלה לקידום נושא "ממשלה ירוקה". מטרת המפגש הייתה לבחון את התקדמות משרדי הממשלה השונים בשיפור ביצועיהם הסביבתיים. החלטת הממשלה אותה גיבש והוביל המשרד להגנת הסביבה מגדירה שורה של יעדים כמותיים להתייעלות סביבתית, צמצום בצריכת משאבים ומעבר לשימוש במשאבים מתכלים במשרדי הממשלה

מפגש הסמנכ"לים למנהל החל בסיור בבניין אקו-טוואר (Eco Tower), מגדל המשרדים הראשון מסוגו בישראל שנבנה לפי עקרונות הבנייה הירוקה ובסטנדרט LEED Gold. לאחריו הוצגה התקדמות מרשימה הניכרת בחסכון משמעותי שלעיתים מגיע לעשרות אחוזים ולמאות אלפי שקלים בשנה בשימוש בחשמל, מים ונייר (תוך מעבר לנייר ממוחזר) . בנוסף, הוצגו יוזמות מקוריות שונות הנוגעות לשיפור הביצועים הסביבתיים של משרדי הממשלה.

במקביל לעבודת משרדי הממשלה קיבל מנהל הדיור הממשלתי החלטה לפיה כל בינוי חדש למשרדי הממשלה ייעשה עפ"י תקן בנייה ירוקה. בנוסף, במכרזים החדשים של מנהל הרכב הממשלתי שולבו קריטריונים המעניקים העדפה מובהקת לרכבים מופחתי זיהום.

דוגמאות לפעולות מספר משרדים:

- במשרד הבינוי והשיכון הושג חסכון שנתי בהוצאות חשמל, דלק, להסקה ומים של כ- 500,000 ₪. כמו כן, דיווח המשרד על ירידה בצריכת הנייר בין השנים 2006-2011 של כ-55%. ירידה זו הובילה לחיסכון כספי שנתי המוערך בכ-180,000 ₪. נוסף על כך התבצע מעבר לשימוש בנייר ממוחזר בשיעור של 46% מצריכת הנייר הכוללת.

- במשרד התחבורה החליט להחליף את גופי התאורה ולהתקין רגשי נוכחות בכלל דיורי המשרד לפרויקט זה הוקצה תקציב תלת-שנתי של 1.2 מיליון ₪ לצורך החלפת גופי התאורה החיסכון השנתי לגופי תאורה מוערך בכ-240 אלף ₪. מבדיקה שערך משרד התחבורה נמצא כי בהנחה שמעבר להדפסה דו צדדית יחסוך כ-4,500 חבילות נייר לשנה, שהינם שווי ערך ל-54 אלף ₪. משנת 2011 50% מרכש הנייר היה נייר ממוחזר.

- משרד לביטחון הפנים הפחית של 23% מסך צריכת המים השנתית הממוצעת כמו גם הפחתה של 27% בצריכת החשמל הממוצעת למ"ר. המשרד יזם צעדי הפחתה נוספים: הפחתת רכש הכוסות החד פעמיות ב-67% ומעבר נרחב לשימוש בכוסות רב פעמיות.

- במשרד החוץ חלה ירידה של 21.7% בצריכת הנייר הלא ממוחזרת וכן המשרד החל לרכוש 100% נייר ממוחזר בלבד.

- במשרד להגנת הסביבה, במסגרת שיפוץ שנערך באחת היחידות, הותקנו מערכות מיזוג ותאורה חסכוניות, והדבר הביא לחסכון של 25% בצריכת החשמל בהשוואה לשנת 2010.

מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, עו"ד אלונה שפר קארו, בירכה את המשרדים השונים על פעילותם ועל הצעדים המשמעותיים שנעשו על מנת לייעל את התפעול של משרדי הממשלה. עו"ד קארו ציינה, כי פעילות זו מוכיחה כי שיפור ביצועים סביבתיים יכול במקרים רבים להוביל גם לחיסכון כספי ניכר. בהקשר זה מנכ"לית המשרד הזכירה כי יש עוד מקום רב לשיפור במשרדים רבים וכי על הממשלה להוות דוגמא ומופת לציבור הרחב לצריכה בת-קיימא ולשימוש יעיל במוצרים.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS