כלים

מפקחי מינהל מקרקעי ישראל איתרו סדרת פלישות לאדמות המדינה המיועדות לשיווק למגורים במרכז עזר שבמועצת באר טוביה. שתיים מהפלישות כבר פונו השבוע ע"י הפולשים בעקבות איום המינהל לפנותם בכוח. בעתיד הקרוב מתכנן המינהל לפנות כ-8 פלישות נוספות במרכז עזר

"מכת השתלטויות" על אדמות המדינה במרכז עזר, מרכז קהילתי במועצת באר טוביה: מפקחי מינהל מקרקעי ישראל חשפו לא פחות מ 10 פלישות לאדמות מדינה המיועדות לשיווק למגורים במתחם, בשטח כולל של כ- 4000 מ"ר. שתי פלישות מתוך העשר, כל אחת בהיקף של כ- 400 מ"ר, כבר פונו השבוע לאחר שמפקחי המינהל הבהירו לפולשים כי יפונו השבוע בכוח אם לא יתפנו בעצמם. בחודשים הקרובים יפונו יתר הפלישות.

במרכז עזר, המתוכנן כמרכז קהילתי של מועצת באר טוביה, הונהגה תכנית להקצאת קרקע לבנייה למגורים עבור בנים ממשיכים של חברי המושבים במועצה. לאחרונה גילו מפקחי מינהל מקרקעי ישראל כי בקרב הבנים הממשיכים התפתח "נוהג" פלילי של פלישה לאדמות מדינה הצמודות למיתחם המגורים, ומיועדות אף הן לשיווק למגורים.

מפקחי המינהל איתרו במתחם 10 מקרי השתלטות על אדמות המדינה, כל אחת בהיקף של כ- 400 מ"ר. ההשתלטויות בוצעו על ידי תושבי המקום שהרחיבו את החצר האחורית שלהם על חשבון אדמות המדינה, ופלשו וסיפחו לעצמם את המגרשים, הצמודים לחצרותיהם, באופן לא חוקי, ועשו בהם שימוש לאחסנת ציוד, הקמת גינות, דרכי גישה ועוד.

לאחר ששתיים מתוך הפלישות כבר פונו השבוע באופן עצמי לאחר שמפקחי המינהל הבהירו לפולשים כי יפונו בכוח וייתבעו על הוצאות הפינוי ודמי השימוש בקרקע, במינהל מתכננים בתקופה הקרובה לפנות גם את שמונה הפלישות הנוספות שהתגלו במרכז עזר ולהחזיר את הקרקע למאגר הקרקע הלאומית כדי להוציא אותה לשיווק למגורים.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS