במהלך דיון היום במליאת הכנסת בהצעת חוק של ח"כ זבולון אורלב, הקובעת כי עובדי ציבור יחויבו לשאת תגי שם קרא השר מיכאל איתן, המופקד על שיפור השירות הממשלתי לציבור, לשקיפות מרחיקת לכת בקרב עובדי ציבור

"אני לא מבין מדוע לכל אזרח אין זכות להגיע ולדעת כמה עולה לו כל אחד מאיתנו. כמה המשכורת של כל עובד ציבור. זה לא סוד. זה לא צריך להפריע לאף-אחד. כמובן, ששקיפות כזאת יכולה לסייע בהרבה מאוד דברים, גם לתחושה של האזרח, שאכן עובד הציבור עובד מכספו של הציבור ולמען הציבור, כמובן, נותנת אמון יותר גדול שהציבור יודע מה העובדים מקבלים, מה נבחרי הציבור מקבלים, כולל כל ההטבות וכולל כל הדברים. וכל אחד יכול להיכנס ולראות. זה לא רק במישור של נבחרי הציבור. זה גם במישור של עובדי ציבור רבים אחרים: באוניברסיטאות, לדוגמא, בחברות ממשלתיות, בשירות המוניציפאלי. מדוע שזה לא יהיה אל"ף בי"ת?". אמר איתן.

השר איתן הוסיף כי: "עובד ציבור, באשר הוא עובד ציבור ונבחר ציבור, הוא לא עוסק בנושאים פרטיים. הוא עוסק בנושאים שהציבור מממן, משלם, שהציבור נותן לו מנדט, שהציבור נותן לו את הכוח. וביחסים שבין שליחי ציבור לציבור צריכה להיות שקיפות מלאה בכל מה שקשור בעבודתם".

הצעת החוק הנדונה, חובת נשיאת תג זיהוי והזדהות של עובד ציבור, התשע"א-2011 עברה בקריאה טרומית, ותידון בועדת העבודה והרווחה.