הצעת החוק של ח"כ דני דנון (ליכוד), המציעה לשנות את תנאי המאסר של אסירי החמאס כל עוד החמאס מחזיקים בגלעד שליט, תעלה מחר (23/5/2010) לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה, לאחר שגובשו הסכמות עם לשכת ראש הממשלה ומשרדי הממשלה הרלוונטיים

הצעת החוק כבר עלתה בעבר לועדת השרים לענייני חקיקה, אך בעקבות בקשת ראש הממשלה וגורמים אשר עסקו במשא ומתן בעסקת שליט, ועדת השרים לא דנה בהצעה, בטענה שהיא עתידה לפגוע במשא ומתן. כיום, עפ"י הידוע ליוזם החוק, ח"כ דנון, מתגבשת תמיכה מגורמים אשר עוסקים במשא ומתן לשחררו של גלעד שליט.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "הצעת חוק זו באה לתקן את מצב האבסורד לפיו ארגוני טרור החוטפים אזרחים ישראלים כקלפי מיקוח, מונעים מהם ביקורים באופן גורף, ואילו חברים בארגוני טרור אלו היושבים במאסר בישראל, רשאים לקבל מבקרים. התיקון לחוק ימנע את אותם ביקורים, מלבד ביקור עורך דין כחוק וכן ביקור של ארגון הצלב האדום הבינלאומי פעם בשלושה חודשים.

ח"כ דני דנון אמר: "הגיע הזמן שיופסקו תנאי ה-VIP שמקבלים אסירי החמאס בכלא הישראלי וזאת כשגלעד שליט מקבל תנאים של חיות. כולי תקווה כי הצעת החוק תיצור לחץ בחמאס, כאשר הם יודעים שכל התמהמהות במו"מ תמשיך את סבל המחבלים שיושבים בבתי הכלא בישראל".