לאחר עשרות שנים בהם נושא רישוי הנשק טופל על ידי משרד הפנים, הממשלה תאשר העברתו למשרד לביטחון פנים. שדולת ארץ ישראל בכנסת לשרים: לקבוע קריטריונים מיוחדים לשלילת רישיון נשק ממתיישבי יו"ש בשל הסיכון הביטחוני בו הם נתונים

כלים

הממשלה תחליט מחר להעביר את סמכויות שר הפנים לפי חוק כלי הירייה והתקנות שהותקנו מכוחו לשר לביטחון הפנים. דוחות של ועדות מקצועיות שניתנו לאורך השנים, וביניהם דוח ברינקר ודוח הביקורת הפנימית בנושא האגף לרישוי ופיקוח כלי יריה במשרד הפנים שהתפרסם בראשית שנת 2010 קבעו כי המשרד המתאים ביותר לטיפול בנושא רישוי ופיקוח על כלי ירייה הוא משרד לביטחון הפנים ולא משרד הפנים- רשות ההגירה האוכלוסין ומעברי הגבול שבמשרד הפנים. הממשלה צפוייה לאשר מחר את הצעת שרי הפנים ובטחון הפנים להעביר את האחריות על רישוי הנשק בישראל ממשרד הפנים למשרד לבטחון הפנים.

בשדולת ארץ ישראל בכנסת טוענים כי ביש"ע ישנם מקרים רבים של החרמת נשק ממתיישבים לעיתים בשל טענות שווא של פלסטינים. לדוגמא בשבוע האחרון הורחם נשקו של אליהו הללי תושב יישוב יתיר בשל תלונה נגדו על תקיפה שהגישו פלסטינים. הללי עוסק הינו קבלן גידור ובמסגרת עבודתו התקין גדרות רבות בכל האזור. לטענתו, הדבר לא מצא חן בעיני הפלסטינאים אשר במקרים רבים הרסו את אותן גדרות ולפי דברי הללי התלוננו עליו במשטרה.

ראשי שדולת ארץ ישראל בכנסת חברי הכנסת אריה אלדד וזאב אלקין פנו במכתב לשרי הממשלה בבקשה להתקין בהקדם תקנות שיסדירו קריטריונים שונים מהותית למתיישבי יהודה ושומרון. במכתב הם מזכירים את פיגוע הירי שאירע השנה סמוך לבית חגי: "אנו מבקשים להפנות תשומת לבכם לדיון שקיימה ועדת הפנים של הכנסת בעקבות הרצח המזעזע של 4 תושבי בית חג"י שבהר חברון, רצח שיתכן והיה נמנע אילו לא נשלל נשקו האישי של אחד ההרוגים, יצחק אימס הי"ד. מסקנת הדיון היתה, שיש למצוא פתרון דחוף ושונה מהותית לסוגיית הרשאת או שלילת רשיון הנשק לישראלים תושבי יהודה ושומרון, לנוכח היות אזורים אלה רוויים בנשק פלשתיני, שלא מתבצעת כל פעולה שלטונית לאיסופו".

חברי הכנסת מוסיפים: "בסיכום הדיון, פנתה הועדה בכתב לשני השרים הרלוונטיים, בדרישה להתקין בהקדם תקנות שיסדירו קריטריונים שונים מהותית למתיישבי יהודה ושומרון". לסיום המכתב ביקשו ראשי שדולת ישראל מהשרים שיעלו את הנושא במהלך הדיון בממשלה בסמכויות לאישור כלי יריה ויבקשו מהשר לביטחון פנים לנקוב בתאריך בו יביא לאישור ועדת הפנים של הכנסת את התקנות החדשות.