Yoel_Hasson_smallבמחסן הכנסת מאוחסנים מספר שולחנות משרדיים וכיסאות יד שנייה שאינם בשימוש, אשר יכולים להתאים ללשכות חברי הכנסת הפרלמנטאריות. ח"כ יואל חסון, שביקש לחסוך בעלות רכישת הציוד מתקציב "קשר עם הבוחר", פנה לפני מספר ימים למחסן הכנסת על-מנת לקבל את הציוד הדרוש לו, ולשלם עבורו, אך...

"נדהמתי כאשר נמסר לי שחל איסור להוציא את הציוד ממשכן הכנסת. מאידך, נאמר לי על ידי עובדי המחסן, כי הם מוכנים לסייע לי ברכישת ציוד חדש על חשבון תקציב "קשר עם הבוחר"." מספר חסון, שפנה בנושא ליו"ר הכנסת רובי ריבלין.

"אבקש לציין כי נדהמתי לשמוע תשובה זו, מאחר ואינני מבין מדוע הכנסת מעדיפה לשלם עבור ציוד חדש מאשר לאפשר שימוש בציוד קיים ולחסוך בעלות רכישת ציוד חדש. יש להדגיש עוד, כי הציוד הנרכש אינו קניינו הפרטי של חבר הכנסת, וכי בכל מקרה הוא חוזר בתום הכהונה לחזקת הכנסת ומאוחסן במחסן הכנסת." כתב חסון לריבלין " על כן, אבקש לקבל את התייחסותך למדיניות זו של הכנסת אשר איני מוצא בה הגיון ואשר מובילה להוצאה מיותרת של כספי ציבור."